Powrót

Startują konkursy dla małych i średnich firm w programie GovTech Polska

Startują konkursy dla małych i średnich firm w programie GovTech Polska

GovTech Polska to pionierski program, w którym administracja otwiera się na współpracę z rynkiem MŚP. Do tej pory małe i średnie firmy, ze względu na charakter zamówień publicznych, miały mniejsze szanse na realizację projektów technologicznych w instytucjach państwowych. GovTech Polska to zmienia. Wychodząc do rynku MŚP zaprasza firmy do udziału w konkursach, gdzie liczy się pomysł na realizację, a nie rozmiar przedsiębiorstwa, możliwość wpłaty wadium czy inne, trudne do spełnienia kwestie formalne.

Projekty technologiczne w programie GovTech Polska:

1.     moduł do wykrywania nadużyć w zakresie rozliczeń świadczeń zdrowotnych (Ministerstwo Zdrowia),

2.     baza wiedzy oparta na zetabajtach danych (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii),

3.     system wychwytujący próby przemytu (Ministerstwo Finansów),

4.     interaktywna mapa stanu kompetencji cyfrowych (Ministerstwo Cyfryzacji),

5.     aplikacja uszczelniająca system opłat za gospodarowanie śmieciami (Świdnik).  

To co ważne

  • Do 30 listopada do 10:00 rano firmy muszą wypełnić wniosek o dopuszczenie, to jest prosta formalność, ale bez tego przedsiębiorcy nie będą mogli wziąć udziału w dalszych etapach konkursu.
  • Po złożeniu wniosku, firmy będą dostarczały prototypy rozwiązań, które mają potwierdzić, że rozumieją one projekty i są w stanie je zrealizować (mają odpowiednie kompetencje).

Korzyści dla biznesu

  • Równe szanse dla startupów, MŚP i dużych firm - dzięki GovTech Polska każda firma zainteresowana realizacją projektu technologicznego dla państwa może zgłosić swoją chęć uczestnictwa. Bez wadium, bez dodatkowych kryteriów, które ograniczają dostęp do zamówień mniejszym i średnim podmiotom.
  •  Możliwość prezentacji pomysłu - w GovTech Polska najważniejszy jest pomysł na realizację danego projektu oraz kompetencje, które pozwolą na jego wdrożenie! Inne czynniki nie mają wpływu na wybór ostatecznego dostawcy.

  •  Dynamiczny rozwój dla Twojej firmy - GovTech Polska daje szansę na realizację projektów o szerokiej skali i zastosowaniu - Twoim klientem jest Państwo.