Powrót

Środki szwajcarskie wesprą program “Gwarancji de minimis”


Bank Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) uruchamia środki ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, które pozwolą wygenerować akcję kredytową dla firm o wartości ok. 145 mln zł. Trafią one do sektora MŚP w postaci dobrze znanych przedsiębiorcom gwarancji de minimis.

Przekazane w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy środki pozwolą na zwiększenie efektów wsparcia sektora MŚP w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP mających siedzibę w czterech województwach: lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim.

BGK wykorzystując dobrze znany przedsiębiorcom mechanizm gwarancji de minimis udzielać będzie gwarancji spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego zaciągniętego w banku komercyjnym lub spółdzielczym. Kwota, którą pozyskał BGK, pozwoli udzielić do końca 2016 roku gwarancji o łącznej wartości ponad 87 mln zł i wygeneruje akcję kredytową w wysokości ok. 145 mln zł. Pula środków może zostać zwiększona w nadchodzących latach w zależności od dalszych priorytetów projektu.

Gwarancje udzielane będą w oparciu o program gwarancji de minimis w ramach umów portfelowych zawartych z bankami kredytującymi. Oferowane gwarancje, o maksymalnej wartości do 3,5 mln zł, zabezpieczają do 60 proc. kapitału kredytu udzielanego zgodnie z zasadami obowiązującymi w bankach kredytujących. Produkt ten trafi do tych przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy mają problem z dostępem do zewnętrznych źródeł finansowania lub szukają wygodnej i taniej formy zabezpieczenia kredytu.

Projekt finansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, mającego na celu zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy Polską a lepiej rozwiniętymi państwami UE, a w Polsce – pomiędzy słabiej a lepiej rozwiniętymi regionami.

Stronami umowy dotyczącej realizacji projektu zatytułowanego „Poprawa otoczenia biznesu i dostępu do finansowania małych i średnich przedsiębiorstw” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy są: Bank Gospodarstwa Krajowego, Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Rozwoju i Finansów oraz Krajowy Fundusz Kapitałowy SA.