Powrót

Środki europejskie – wytyczne realizacji płatności dodatkowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że wzorem lat poprzednich, Ministerstwo Finansów przewiduje dodatkowy termin na składanie wniosków o płatności, których realizacja ma nastąpić do końca grudnia 2016 r., a które nie mogą z wyjątkowych przyczyn zostać złożone w terminach wyznaczonych w obowiązującym harmonogramie.

Wnioski o płatności dodatkowe zarówno dla Perspektywy Finansowej 2007-2013, jak i dla Perspektywy Finansowej 2014-2020, powinny być składane zgodnie z obwiązującymi Wytycznymi realizacji płatności dodatkowychnajpóźniej do godziny 15:00 w dniu 27 grudnia 2016 r. (wtorek).


Czytaj więcej >