Powrót

Spotkania regionalne „Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich”

Ministerstwo Rozwoju zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców „Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich”.

Spotkanie odbędzie się 9 listopada br. o godzinie 11:00 w Centrum Innowacji  i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ul. R. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn.

W trakcie spotkania przedstawimy Państwu:

  • kompleksową ofertę wsparcia dla przedsiębiorców z Programu Inteligentny Rozwój na wszystkich etapach realizacji: od startupu, poprzez działalność badawczo-rozwojową, przygotowanie do wdrożenia, inwestycje produktowe, na działaniach powdrożeniowych kończąc,
  • możliwości, jakie dają innowacyjnym firmom  inne formy wsparcia (również finansowane z Funduszy Europejskich, m.in. Program Polska Wschodnia, Regionalny Program Operacyjny),
  • korzyści płynące z innowacyjnego podejścia do biznesu oraz możliwości podejmowania innowacyjnych wyzwań,
  • formy wsparcia partnerstwa pomiędzy biznesem a nauką.

Po spotkaniu będą mogli Państwo zasięgnąć bliższych informacji u ekspertów z instytucji zajmujących się bezpośrednio tematyką wsparcia dla przedsiębiorców.

Spotkanie jest organizowane we współpracy z: Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Polskim Funduszem Rozwoju, Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Stowarzyszeniem Top 500 Innovators oraz Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej.

Serdecznie zapraszamy do rejestrowania się na spotkanie poprzez stronę internetową: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/firma-olsztyn

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.