Powrót

Spotkaliśmy się z przedsiębiorcami z Polski Wschodniej

Spotkaliśmy się z przedsiębiorcami z Polski Wschodniej

„Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” to wspólna inicjatywa Ministerstwa Rozwoju i Banku Gospodarstwa Krajowego, która służyć ma zróżnicowaniu i podniesieniu jakości świadczonych usług turystycznych oraz wydłużeniu sezonu turystycznego na obszarze Polski Wschodniej. Środki, udostępniane w formie atrakcyjnie oprocentowanych pożyczek, mają przyczynić się do zrównoważonego rozwoju całego makroregionu i poprawy życia jego mieszkańców.

Na przełomie listopada i grudnia w pięciu województwach Polski Wschodniej zorganizowaliśmy wraz z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi spotkania dla przedsiębiorców na temat Pożyczki na Rozwój Turystyki z projektu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”. W Lublinie i Rzeszowie gościem specjalnym był Adam Hamryszczak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Na spotkaniach udało się nam dotrzeć do ponad 300 mikro, małych i średnich przedsiębiorców z Polski Wschodniej, którzy działają w branży turystycznej lub okołoturystycznej. Przedstawiliśmy główne zagadnienia związane z projektem. Spotkania były przede wszystkim okazją do dyskusji – przedsiębiorcy mieli szansę bezpośrednio zadać przedstawicielom instytucji finansujących nurtujące ich pytania o warunki otrzymania pożyczki, wymaganą dokumentację i poruszyć inne interesujące ich kwestie.

W Lublinie i Rzeszowie z przedsiębiorcami spotkał się minister Adam Hamryszczak. O projekcie opowiedzieli Dariusz Wieloch – zastępca dyrektora Departamentu Instrumentów Finansowych (BGK) oraz Monika Kazimierczak – kierująca Zespołem ds. projektów Polski Wschodniej (BGK). Swoją ofertę zaprezentowali odpowiednio: Lubelska Fundacja Rozwoju oraz Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Gospodarzami spotkania w Lublinie byli wicemarszałek Krzysztof Grabczuk oraz Dorota Lachowska – dyrektor Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, natomiast w Rzeszowie gości powitał Bogdan Romaniuk – wicemarszałek województwa podkarpackiego. Dodatkowo podkarpaccy przedsiębiorcy mogli wziąć udział w warsztatach marketingowych nt. „Jak wykorzystać Google do promocji swojego biznesu?” prowadzone przez specjalistę z zakresu e-marketingu (SEM, SEO PR, E-PR) - Piotra Kasperczaka.

W Białymstoku, Kielcach i Olsztynie przedstawiliśmy cele i zasady działania projektu, a swoją ofertę zaprezentował przedstawiciel ECDF S.A – instytucji finansującej, która funkcję tę pełni we wszystkich trzech regionach. Ponadto nasze spotkanie w Olsztynie było częścią konferencji  „Turystyka nas inspiruje. Ludzie tworzą turystykę”.

Naszym celem jest by przedsiębiorcy z Polski Wschodniej, korzystając z atrakcyjnie oprocentowanych pożyczek, rozwinęli swoje firmy, co bezpośrednio przyczyni się do całościowego i zrównoważonego rozwoju makroregionu. Spotkania informacyjne pozwoliły nam dotrzeć do szerokiej grupy przedsiębiorców, odpowiedzieć na pytania i rozwiać wątpliwości – udało nam się zbudować zaufanie odbiorców do projektu, co przełoży się na liczbę udzielanych pożyczek.