Powrót

Skład Komisji Oceny Projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – N05 rundy 1 i 2

Szanowni Państwo,

Bank Gospodarstwa Krajowego prezentuje skład Komisji oceny projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oceniającej projekty złożone w toku pierwszej i drugiej  rundy piątego naboru wniosków o dofinansowanie.

Pliki do pobrania