Powrót

Skład Komisji Oceny Projektów dla czwartego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

 

Szanowni Państwo,

 

Bank Gospodarstwa Krajowego jako Instytucja Pośrednicząca dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR publikuje skład Komisji Oceny Projektów dla czwartego naboru wniosków o dofinansowanie, który miał miejsce w okresie 15.02.2018 r. – 24.05.2018 r.

Pliki do pobrania