Dzisiaj pod adresem www.deminimis.gov.pl oficjalnie ruszyła strona internetowa dedykowana gwarancjom de minimis oferowanym w ramach rządowego programu wspierania przedsiębiorczości. Adresaci serwisu to mikro-, mali i średni przedsiębiorcy oraz banki udzielające kredytów zabezpieczonych gwarancją de minimis.

Na stronie znalazły się odpowiedzi między innymi na następujące pytania:

  • Co to jest gwarancja de minimis?
  • Kto ją może otrzymać?
  • W jaki sposób uzyskać gwarancję de minimis?
  • Jakie banki udzielają kredytów zabezpieczonych gwarancją de minimis?

Program gwarancji de minimis jest odpowiedzią rządu na spowolnienie gospodarcze. W ramach tego programu mikro-, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli uzyskać gwarancje na zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie działalności bieżącej. Jest to pierwszy program rządu, w którym ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami jest przejęte przez Skarb Państwa. Jest to także bezprecedensowy program w okresie transformacji polskiej gospodarki po roku 1989. Gwarancje de minimis stanowią dozwoloną prawem polskim i regulacjami UE pomoc państwa dla przedsiębiorców. Są oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banków kredytujących.

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź stronę www.deminimis.gov.pl.

Właścicielem i administratorem strony www.deminimis.gov.pl jest Bank Gospodarstwa Krajowego.