Powrót

Ruszają gwarancje de minimis - dziś BGK podpisał umowy z pięcioma bankami

Podpisanie umów de minimis (od lewej) Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., Cezary Stypułkowski, Prezes Zarządu BRE Banku S.A., Małgorzata Kołakowska, Prezes Zarządu ING Banku Śląskiego S.A., Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów, Danuta Kowalczyk, Prezes Zarządu Spółdzielczej Grupy Bankowej S.A., Jacek Rostowski, Wicepremier, Minister Finansów, Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego S.A., Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa KrajowegoDzisiaj w obecności Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska i Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów Jacka Rostowskiego Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z bankami umowy, które inaugurują rządowy program wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw. W siedzibie BGK umowy podpisali przedstawiciele pięciu banków: PKO Banku Polskiego S.A., BRE Banku S.A., ING Banku Śląskiego S.A., Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz SGB-Bank S.A.

 

Celem programu gwarancyjnego jest wzmocnienie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach instrumentu Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis, Bank Gospodarstwa Krajowego będzie udzielał gwarancji na zabezpieczenie spłaty kredytów oferowanych przez banki komercyjne oraz banki spółdzielcze małym i średnim przedsiębiorstwom. Poziom funduszy własnych BGK umożliwia udzielenie gwarancji do kwoty 30 mld zł, co z kolei pozwoli na udzielenie kredytów obrotowych w kwocie 50 mld zł.

 

Gwarancje będą udzielane na wniosek mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, składany do banku udzielającego kredytu.

 

Program gwarancji de minimis został zapowiedziany w tzw. drugim expose Premiera Donalda Tuska. Gwarancje te stanowią najprostszą formę pomocy publicznej dopuszczonej przepisami Unii Europejskiej. Są one przeznaczone dla klientów z sektora MŚP, posiadających zdolność kredytową i udzielane będą do 60% kwoty kredytu obrotowego, maksymalnie do 3,5 mln złotych. Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać gwarancję - przy minimum formalności - w tym samym banku, w którym ubiega się o kredyt.

 

Przez pierwszy okres roczny dla gwarancji udzielonych do 31 grudnia 2013 roku przedsiębiorca nie będzie ponosił żadnych opłat prowizyjnych związanych z gwarancją. Za kolejny okres roczny wysokość prowizji będzie wynosić 0,5% w skali roku. Opłata będzie naliczana od kwoty gwarancji de minimis.

 

- Program gwarancji de minimis dla małych i średnich przedsiębiorstw, który właśnie rozpoczynamy, jest bezprecedensowy w historii transformacji gospodarczej w Polsce. Jestem przekonany, że stanie się on ważnym elementem wsparcia polskiej gospodarki, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw będących jej filarem - powiedział Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Gwarancje de minimis - wsparcie dla małych i średnich firm- czytaj więcej