Powrót

Rusza program gwarancji płynnościowych dla średnich i dużych firm

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchamia Fundusz Gwarancji Płynnościowych, z którego udzielane będą gwarancje dla średnich i dużych firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Przedsiębiorcy mogą korzystać z programu FGP do końca 2020 roku.

Więcej informacji o Funduszu Gwarancji Płynnościowych znajduje się tutaj.