Duża szansa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Mazowsza, a także tych, którzy dopiero myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej. W ramach inicjatywy JEREMIE będą oni mogli skorzystać ze zwrotnej pomocy finansowej - niskooprocentowanych kredytów, pożyczek i poręczeń. Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na ten cel 61,5 mln zł. Właśnie wybrany został menedżer Funduszu Powierniczego JEREMIE na Mazowszu, który podzieli te środki. Został nim Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzisiaj umowę w tej sprawie podpisali Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wiesław Raboszuk, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

JEREMIE (z ang. Joint European Resources for Micro- to Medium Enterprises) to inicjatywa Unii Europejskiej, której celem jest wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów rozpoczynających dopiero działalność gospodarczą, czyli tzw. start-upów, w formie kredytów, pożyczek i poręczeń. Zwrócone przez beneficjentów środki umożliwią wsparcie kolejnych przedsiębiorców. W ten sposób pieniądze będą pracowały na rzecz regionu wielokrotnie, a fundusze unijne dla przedsiębiorców będą dostępne dłużej.

- JEREMIE to nie tylko ogromna szansa na rozwój mazowieckich firm. W kolejnej perspektywie finansowej, na lata 2014-2020, to właśnie zwrotne instrumenty finansowe mają zastąpić w dużej części dotychczasowy dotacyjny system wsparcia przedsiębiorców. Ważne jest więc nabranie doświadczenia w tym zakresie, tak abyśmy nowe fundusze unijne mogli zacząć wykorzystywać od samego początku - podkreślił marszałek Adam Struzik.

Wsparcie skierowane jest przede wszystkim do tych firm, których instytucje komercyjne nie są w stanie finansować lub wymagają od nich spełnienia dodatkowych, często zaporowych warunków. Z pomocy mogą skorzystać głównie te przedsiębiorstwa, które rozpoczynają działalność, nie posiadają historii kredytowej lub nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

W ramach projektu JEREMIE przedsiębiorcom oferowany będzie wachlarz niskooprocentowanych produktów finansowych, takich jak: kredyty, pożyczki i poręczenia. Aby otrzymać wsparcie wystarczy prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego. Otrzymane wsparcie musi być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzenia zakresu działalności firmy. Środki na pożyczki i poręczenia zostaną udostępnione MŚP w pierwszej połowie 2013 roku.

Mechanizm finansowy JEREMIE polega na przekazaniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego części środków z RPO WM do Funduszu Powierniczego, a następnie udostępnienie finansowania z tego źródła Pośrednikom Finansowym, którzy będą udzielać firmom m.in.: pożyczki i poręczenia itp. na atrakcyjnych warunkach.

- Zarząd Województwa Mazowieckiego zadecydował o przekazaniu do Funduszu Powierniczego JEREMIE ponad 61,5 mln zł. Liczymy, że środki te będą miały wpływ nie tylko na rozwój mazowieckich przedsiębiorstw, ale także całego Mazowsza - zaznaczył Wiesław Raboszuk, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Menedżerem Funduszu Powierniczego JEREMIE na Mazowszu został Bank Gospodarstwa Krajowego, który pełni taką rolę w pięciu innych województwach: dolnośląskim, łódzkim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.
- BGK ma unikalne doświadczenie w zarządzaniu środkami europejskimi. Łącznie ze środkami przekazanymi przez zarząd województwa mazowieckiego będziemy zarządzać pulą 1,7 mld zł, przeznaczoną w ramach inicjatywy JEREMIE dla małych i średnich firm. Jesteśmy gotowi, aby sprawnie wdrożyć ten projekt na Mazowszu, które jest już szóstym województwem powierzającym nam swoje środki dla przedsiębiorców - powiedział Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Od jesieni 2009 r. BGK podpisał 89 umów z pośrednikami finansowymi na łączną kwotę 1,4 mld zł. Dzięki tym środkom pochodzącym z pięciu regionalnych programów operacyjnych wspartych zostało ponad 7 tys. przedsiębiorców.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zadecydował, że do Funduszu Powierniczego JEREMIE na Mazowszu przekazana zostanie kwota ok. 61,5 mln zł z Działania 1.4. Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.