Powrót

Aktualności

Rozwój stref przemysłowych – rusza piąta edycja Programu Inwestycji Strategicznych

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych

Od dziś jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz ich związki mogą wnioskować o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych na rozwój stref przemysłowych. Nabór potrwa do 12 lipca 2022 r., do godz. 17.00.

Uruchomiony dziś nabór jest przeznaczony specjalnie na rozwój stref przemysłowych. Oznacza to, że wniosek można składać, aby stworzyć lub poprawić warunki obsługi i rozwoju:

  • istniejących spójnych funkcjonalnie terenów inwestycyjnych o powierzchni co najmniej 80 ha, które są oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren produkcji, z którego przynajmniej 50 proc. powierzchni terenu było zagospodarowane infrastrukturą przemysłową w dniu ogłoszenia naboru;

  • planowanych spójnych funkcjonalnie terenów inwestycyjnych o powierzchni co najmniej 60 ha, które przynajmniej w 50 proc. stanowią własność: Skarbu Państwa lub JST lub spółek zarządzających SSE lub spółek, których właścicielem są podmioty wymienione powyżej i które dają możliwość ulokowania i uruchomienia produkcji przemysłowej;

  • międzynarodowych terminali intermodalnych o strategicznym znaczeniu gospodarczym, działających w sieci kompleksowej i bazowej TEN-T, która obejmuje linie kolejowe, porty i terminale kolejowo-drogowe.

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski, które muszą mieścić się w następujących limitach:

  • 1 wniosek do kwoty 100 mln zł,

  • 1 wniosek do kwoty 250 mln zł.

Dofinansowanie może wynieść do 98 proc. wartości inwestycji, minimalny poziom wkładu własnego wynosi 2 proc.

Program Inwestycji Strategicznych to rządowy program wsparcia inwestycji realizowanych przez JST i ich związki. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jest jego operatorem: samorządy składają wnioski w aplikacji programu, po zakończeniu każdego naboru BGK przekazuje raport do Komisji przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Komisja ta analizuje wnioski i przygotowuje rekomendację, na podstawie której Prezes Rady Ministrów decyduje o przyznaniu dofinansowania.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej piątej edycji programu.

Więcej komunikatów znajdziesz na stronie Biura Prasowego.