Powrót

Rozpoczęcie procesu naboru pośredników finansowych (funduszy venture capital) do programu PFR Starter FIZ

Informujemy, że PFR Ventures rozpoczyna proces wyboru funduszy zarządzających w ramach funduszu PFR Starter FIZ.

Fundusz PFR Starter FIZ został utworzony w ramach projektu realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 („POIR”). Beneficjentem środków POIR oraz podmiotem odpowiedzialnym za rozliczanie środków wpłaconych do funduszu jest BGK. Za utworzenie i zarządzanie funduszem odpowiedzialne jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A., które powierzyło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi (m.in. wybór i inwestycje w pośredników finansowych) funduszu wyspecjalizowanemu podmiotowi - PFR Ventures.

Zadaniem wybranych zespołów będzie inwestowanie w młode innowacyjne firmy na najwcześniejszym etapie ich rozwoju. Głównymi kryteriami wyboru zespołów zarządzających będą profesjonalizm, doświadczenie, kompetencje, wiarygodność i zdolność do realizacji ich strategii inwestycyjnej oraz celów funduszu.

Ostatecznymi odbiorcami środków zarządzanych przez wybrane fundusze venture capital będą przede wszystkim start-upy z siedzibą lub oddziałem w Polsce, poszukujące finansowania na rozwój innowacyjnego pomysłu, mogące odnieść sukces w skali międzynarodowej. Start-up może otrzymać w pierwszej inwestycji do 1 mln zł, a w ramach kolejnych inwestycji istnieje możliwość pozyskania w sumie 3 mln zł. Startup w momencie inwestycji musi posiadać formę prawną: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, spółki komandytowo-akcyjnej lub ich odpowiedników zagranicą. Nie jest przy tym wymagane, żeby firma posiadała sprzedaż - produkt może znajdować się na etapie tworzenia lub w fazie projektowej.

Nabór ofert na wybór pośredników finansowych będzie trwał od 22 maja do 15 czerwca 2017 roku. Aplikowanie będzie się odbywać poprzez formularz aplikacyjny dostępny na stronie PFR Ventures, który zostanie udostępniony z dniem rozpoczęcia naboru. Pytania związane z naborem można kierować poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie https://www.pfrventures.pl/pl/fundusze/1/pfr-starter-fiz/ do 19 maja 2017 roku.

Więcej informacji oraz pełna dokumentacja dostępna jest na stronie  https://pfrventures.pl/pl/, https://www.pfrventures.pl/pl/fundusze/1/pfr-starter-fiz/

Jednocześnie informujemy, że 28 kwietnia 2017 PFR Ventures planuje otwarte spotkanie informacyjne dotyczące warunków naboru pośredników finansowych, które odbędzie się w godzinach 10.00-12.00 w siedzibie PFR Ventures w Warszawie, przy ul. Książęcej 4 (w budynku GPW, sala „Imperium”, poziom 0, wejście od ul. Książęcej).