Bank Gospodarstwa Krajowego z sukcesem uplasował 2 mld zł – największą dotychczas emisję obligacji na rynku krajowym. Pozyskane środki wykorzysta na finansowanie bieżącej działalności biznesowej.

13 lutego Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) z sukcesem uplasował emisję 4-letnich obligacji o łącznej wartości 2 mld zł przy popycie przekraczającym 2,4 mld zł. „Dla Banku Gospodarstwa Krajowego dzisiejsza emisja jest największą jednorazową emisją przeprowadzoną na rynku krajowym. Popyt przekraczający podaż świadczy o dużej wiarygodności naszego banku wśród inwestorów. Dziś jesteśmy drugim pod względem wielkości emitentem na rynku krajowym. Wciąż zwiększamy naszą obecność również na rynkach międzynarodowych” – mówi Paweł Nierada, pierwszy wiceprezes Zarządu BGK.

BGK wykorzysta pozyskane środki do finansowania swoich potrzeb związanych z bieżącą działalnością, w tym rolowania emisji zapadającej 19 lutego 2019 r. Marcin Kasiński, dyrektor zarządzający BGK odpowiedzialny za emisję dodał, że „widać duże zapotrzebowanie na emisje Emitentów o bardzo dobrej kondycji finansowej, takich jak BGK”. W budowie książki popytu uczestniczyli inwestorzy finansowi, z których większość stanowiły fundusze emerytalne (51 proc.). Pozostałe grupy to fundusze inwestycyjne (27 proc.), inne instytucje finansowe (18 proc.) oraz towarzystwa ubezpieczeniowe (4 proc.).

Jako jedyny bank państwowy BGK ma rating równy ratingowi Skarbu Państwa (Fitch Ratings ocenił go na poziomie A- z perspektywą stabilną).