W styczniu 2016 r. Bank Gospodarstwa Krajowego wspólnie z urzędami miast Katowice, Gdańsk
i Poznań zorganizuje konferencje regionalne z cyklu „Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla budownictwa mieszkaniowego w ramach programów rządowych i działalności własnej banku”.

Cykl konferencji rozpoczęty w grudniu 2015 r. w Warszawie przeznaczony jest dla zainteresowanych samorządów oraz współpracujących z nimi inwestorów. BGK w ramach konferencji prezentuje ofertę dla sektora mieszkalnictwa społecznego i komunalnego, ze szczególnym uwzględnieniem nowego programu preferencyjnego finansowania społecznego budownictwa czynszowego (SBC) oraz zmian
w rządowym programie wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Nowy program SBC stwarza narzędzie ułatwiające gminom realizację polityki mieszkaniowej oraz rewitalizacyjnej. Dzięki zmianom w rządowym programie wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego dostępne są wyższe kwoty dofinansowania przedsięwzięć. Ponadto w obydwu programach rządowych do grona beneficjentów włączono spółki komunalne.

Konferencja w Katowicach odbędzie się 14 stycznia 2016 r., konferencja w Gdańsku – 18 stycznia 2016 r. Termin konferencji w Poznaniu jest ustalany. Zaproszenia do udziału, wraz z programami konferencji i systemem internetowej rejestracji zostaną wkrótce udostępnione na stronie internetowej BGK.