Bank Gospodarstwa Krajowego wydał pierwszy w swojej historii raport społeczny sporządzony w oparciu o międzynarodowy standard raportowania Global Reporting Initiative Sustainability Guidelines (GRI). Raport przedstawia działalność Banku i wkład, jaki wnosi on w zrównoważony rozwój kraju. Jest on przeglądem dotychczasowej działalności Banku z punktu widzenia społecznej odpowiedzialności. Poszerza on sprawozdawczość BGK o wpływ ekonomiczno - społeczny i środowiskowy działalności prowadzonej na terytorium Polski w 2009 roku.

Za raportem społecznej odpowiedzialności stoi wielomiesięczny proces przygotowawczy, w który zaangażowani byli pracownicy Banku, zarówno centrali, jak oddziałów oraz jego interesariusze (dostawcy, klienci, organizacje społeczne). BGK przyjął dwuletni cykl raportowania, co oznacza, że kolejny raport opublikowany zostanie w 2012 roku i będzie obejmował działalność BGK w latach 2010 i 2011.

Nasz raport został zgłoszony do konkursu na najlepiej sporządzone raporty społecznej odpowiedzialności, którego organizatorami są CSR Consulting, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i PricewaterhouseCoopers.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.