Powrót

Aktualności

Spośród miast wojewódzkich w Polsce najlepsze warunki do prowadzenia biznesu panują w Bydgoszczy, Olsztynie i Białymstoku - to jeden z wniosków raportu Doing Business in Poland 2015. Badanie przeprowadził Bank Światowy na zamówienie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

W KTÓRYM MIEŚCIE NAJŁATWIEJ PROWADZIĆ BIZNES?
RAPORT DOING BUSINESS IN POLAND 2015

Informacja prasowa, 25 czerwca 2015 r.


Spośród miast wojewódzkich w Polsce najlepsze warunki do prowadzenia biznesu panują w Bydgoszczy, Olsztynie i Białymstoku - to jeden z wniosków raportu Doing Business in Poland 2015. Badanie przeprowadził Bank Światowy na zamówienie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.


JAK PRZYGOTOWANO RAPORT

Celem badania była analiza regulacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, istotnych zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, w 18 stolicach polskich województw oraz efektywności ich wdrażania w badanych lokalizacjach.

Badanie oparto na 4 wskaźnikach:
• rozpoczynanie działalności gospodarczej,
• uzyskiwanie pozwoleń budowalnych,
• rejestracja własności nieruchomości,
• dochodzenie należności z umów.

W ramach każdego wskaźnika wzięto pod uwagę liczbę procedur, przez które należy przejść, czas załatwienia sprawy oraz koszty.
Źródłami danych dla wykonawcy badania były akty prawne i regulacje oraz informacje uzyskane od respondentów z sektora prywatnego i publicznego. Wkład do raportu wniosło ponad 400 profesjonalistów zajmujących się analizowanymi obszarami - doradców biznesowych, prawników, notariuszy, inżynierów, architektów, specjalistów z zakresu budownictwa, dostawców mediów, urzędników i sędziów.


WYNIKI BADANIA

Pierwsze miejsce w zagregowanym rankingu, opartym na wszystkich 4 badanych wskaźnikach, zajmuje Bydgoszcz przed Olsztynem i Białymstokiem.

W przypadku wskaźnika „rozpoczynanie działalności gospodarczej" pierwsze miejsce zajmuje Poznań. To w tym mieście w przedsiębiorcy przy zakładaniu spółki najchętniej korzystają z systemu S24, który obniża koszty i zmniejsza liczbę procedur. Rejestracja w KRS za pośrednictwem S24 zwykle trwa od 1 do 2 dni. Ponad połowa spółek z o.o. powstaje w Poznaniu z wykorzystaniem tego systemu.

Liderem w zestawieniu dotyczącym uzyskiwania pozwoleń budowlanych jest Bydgoszcz. Wydanie takiego pozwolenia zazwyczaj przebiega szybciej w średniej wielkości miastach i składa się z mniejszej ilości procedur. W Bydgoszczy potrzeba 19 procedur (najlepszy wynik) oraz 143 dni oczekiwania (drugi wynik). Koszty jakie musi ponieść przedsiębiorca są w tym mieście najniższe.

Najlepszy wynik w przypadku wskaźnika „rejestracja własności nieruchomości" uzyskał Białystok. Największe różnice między miastami dotyczą czasu, jaki jest potrzebny na dopełnienie wszystkich formalności. W Białymstoku trwa to najkrócej - 18 dni. Daje to miastu pierwsze miejsce pomimo relatywnie wyższego kosztu niż w innych ośrodkach. We wszystkich miastach liczba procedur jest taka sama.
Najkorzystniejsze warunki do dochodzenia należności z umów odnotowano w Olsztynie. W przypadku tego kryterium o wyniku zdecydował przede wszystkim czas, w jakim można załatwić sprawę, czyli w praktyce „obłożenie" sądów - liczba spraw i zasoby sądu. W Olsztynie ten czas jest zdecydowanie najkrótszy (328 dni) oraz relatywnie niski koszt w porównaniu z większością miast wojewódzkich (15,3 proc. wartości przedmiotu sporu).Komentarz:
Lepsze wyniki mniejszych miast w ogólnym rankingu wynikają przede wszystkim z tego, że instytucje odpowiedzialne za tworzenie warunków działalności gospodarczej mają w nich do czynienia z mniejszym popytem na usługi ze strony inwestorów. W dużych miastach większa liczba podmiotów, jaką muszą obsłużyć te instytucje, podnosi koszt usług oraz skutkuje dłuższym czasem oczekiwania.
Kilka dużych miast uplasowało się jednak stosunkowo wysoko w rankingach cząstkowych. Przykładowo, Poznań zajął pierwsze miejsce wg kryterium „rozpoczynanie działalności gospodarczej" oraz 4 według kryterium „rejestracja własności nieruchomości". Wskazuje to, że efektywne zaspokojenie wysokiego popytu na usługi dla biznesu, z jakim mamy do czynienia w dużych miastach, jest możliwe.
Hipotetyczne miasto, w którym zastosowano by najlepsze rozwiązania polskich miast w 4 analizowanych obszarach zajęłoby 24. miejsce w świecie (w raporcie Doing Business na poziomie krajów bada się największe centra gospodarcze danego kraju), tj. o 8 pozycji wyższe niż miejsce Polski (32) w aktualnym rankingu globalnym Doing Business. Oznaczałoby to, że Polska wyprzedziłaby pod względem warunków prowadzenia działalności gospodarczej takie kraje jak Francja i Holandia.

 

PROPOZYCJE REFORM
Jednym z celów badania była odpowiedź na pytanie co można zrobić żeby poprawić warunki prowadzenia biznesu w stolicach polskich województw. Dlatego w raporcie znalazły się też sugestie reform, które mogą przeprowadzić władze samorządowe i krajowe. Propozycje Banku

Światowego dotyczą m.in.:
• stworzenia jednego procesu on-line służącego zakładaniu spółki,
• zezwolenia na stosowanie standardowych „umów spółki" w ramach rejestracji na zasadzie „jednego okienka" w Krajowym Rejestrze Sądowym,
• rezygnacji z wymaganego minimum kapitałowego,
• konsolidacji lub rezygnacji z zezwoleń na etapie poprzedzającym budowę,
• inwestowania w nowoczesne systemy planowania przestrzennego,
• lepszego przepływu informacji pomiędzy księgami wieczystymi, hipotecznymi oraz rejestrami katastralnymi,
• stosowania jednolitego numeru rejestracyjnego w celu identyfikacji danej nieruchomości w księgach wieczystych i hipotecznych oraz w rejestrach katastralnych,
• wypracowania i promocji „kultury mediacji" wśród sędziów i stron dochodzących swych praw.

Pliki do pobrania