Powrót

PSD2 a BGK, czyli planowane działania banku na kolejne miesiące

PSD2 to dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, która w znaczącym stopniu zmienia podejście do bezpieczeństwa systemu płatniczego, jak również zwiększa szanse dla podmiotów trzecich, tzw. TPP (Third Party Providers), na rozwój swojej oferty.

14 września 2019 wchodzą w życie zapisy regulacyjnych standardów technicznych opisujące zmiany wynikające z dyrektywy. Chcemy przybliżyć Państwu najważniejsze z nich i przedstawić plan działań BGK w tym zakresie.

Co już zmieniliśmy w związku z dyrektywą PSD2?

W grudniu 2018 r. w ramach aktualizacji swoich regulaminów, jak również procesów wewnętrznych, wprowadziliśmy zmiany, które przełożyły się na:

  • czas rozpatrywania reklamacji – skróciliśmy czas rozpatrywania reklamacji i oczekiwania na zwrot bezprawnie pobranych środków w wyniku nieautoryzowanej transakcji płatniczej;
  • zmniejszenie ze 150 do 50 euro kwoty, powyżej której bank odpowiada za nieautoryzowane transakcje wykonane kartą płatniczą;
  • zmianę zasad stosowania opcji kosztowych – niezależnie od waluty transakcji wszystkie przelewy walutowe w obszarze EOG realizowane są wyłącznie z opcją SHA;
  • możliwość korzystania z bezpieczniejszych mechanizmów logowania i autoryzacji transakcji płatniczych w systemie bgk24.

Co jeszcze zmienimy w związku z dyrektywą PSD2?

  • wybrane transakcje zbliżeniowe będą potwierdzane kodem PIN;
  • dostosujemy mechanizmy płatności kartą płatniczą w internecie do metod tzw. silnego uwierzytelnienia;
  • wprowadzimy obligatoryjność stosowania silnych metod uwierzytelniania podczas logowania do systemu bgk24

Dbałość o bezpieczeństwo transakcji, jak również bezpieczeństwo informacji w BGK, jest szczególnie istotnym elementem prac związanych z udostępnianymi przez nas klientom produktami i usługami.

Zgodnie z zapisami art. 59t Ustawy o usługach płatniczych (Dz. U. 2018 poz. 1075) BGK nie jest zobligowany do udostępniania interfejsów do wprowadzonych przez dyrektywę usług tj.: inicjowanie płatności [PIS], agregowania danych o rachunkach [AIS] czy potwierdzenia dostępności środków [CAF], które są realizowane na rzecz podmiotów trzecich [TPP].

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami pracownicy BGK Linii oraz Regionów BGK są do Państwa dyspozycji.