Powrót

Przypominamy o obowiązkach wynikających ze znowelizowanej ustawy o grach hazardowych

Obowiązki dla Banków i klientów w związku z wejściem w dniu 01.07.2017 r. w życie znowelizowanej  ustawy o grach hazardowych.

Bank BGK uprzejmie przypomina, że od dnia 01.07.2017 r. weszły w życie przepisy wynikające ze znowelizowanej ustawy o grach hazardowych (ustawa z dnia 19.11.2009 r.).

Zgodnie z powyższą ustawą zakazane jest uczestniczenie w grach hazardowych, urządzanych przez sieć Internet, przez podmioty niewykonujące monopolu państwa w tym zakresie, które urządzają gry hazardowe przez sieć Internet bez wymaganego zezwolenia (art. 29a ust. 2 Ustawy).

W związku z powyższym niedozwolone jest wykorzystywanie kart płatniczych oraz innych usług płatniczych jak np. przelewy do dokonywania transakcji w związku z nielegalną grą hazardową.

Wykaz domen działających bez wymaganego zezwolenia umieszczony jest na stronie internetowej w Rejestrze Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą https://hazard.mf.gov.pl/.

Jednocześnie informujemy, że możliwe jest wykonywanie transakcji z podmiotami prowadzącymi gry hazardowe w sieci Internet w oparciu o stosowne zezwolenia.

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na przyjmowanie zakładów wzajemnych przez sieć Internet znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów:

http://www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier/gry-hazardowe-przez-internet