Powrót

Przetarg na roboty budowlano-instalacyjne w Centrali BGK

Uprzejmie informujemy, że na Platformie zakupowej Kancelarii PIERÓG & Partnerzy opublikowano dokumentację postępowania na prace w Centrali BGK w Warszawie. Dokumentacja dotyczy Kompleksowego wykonania robót budowlano-instalacyjnych w systemie generalnego wykonawstwa w gmachu Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego przy Alejach Jerozolimskich 7 w Warszawie (DZZK/15/DLA/2021).  Dokumenty można znaleźć pod linkiem: https://pierog.ezamawiajacy.pl/pn/pierog/demand/notice/public/34556/details, ma ona związek z publikacją ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.