Powrót

Przedsiębiorcy z Dolnego Śląska będą mieli lepszy dostęp do pożyczek ze środków unijnych

20 grudnia 2011 r. Bank Gospodarstwa Krajowego, jako Menadżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego podpisał umowy z trzema kolejnymi pośrednikami finansowymi na łączną kwotę 28 mln zł. Dzięki zawartym umowom sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku otrzyma wsparcie w wysokości blisko 100 mln zł. Podpisanie trzech umów operacyjnych I stopnia jest wynikiem konkursu na produkt Pożyczka Globalna 2.2/2011/DFP.

Dzisiaj podpisane zostały umowy z następującymi pośrednikami finansowymi:

1. Funduszem Regionu Wałbrzyskiego - 15 mln, reprezentowanym przez Pana Prezesa Józefa Bruszka oraz Członka Zarządu Panią Zdzisławę Leszczyńską.
2. Agencją Rozwoju Regionalnego AGROREG SA - 10 mln, reprezentowanej przez Pana Prezesa Jerzego Dudzika.
3. Sudeckim Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych SSIG - 3 mln, reprezentowanym przez Pana Prezesa Konrada Jabłońskiego oraz Wiceprezesa Zbigniewa Zduńczyka.

Podczas podpisania umów obecny był Pan Jerzy Tutaj - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz przedstawiciele Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego. Uczestnicy podpisania umów wraz przedstawicielami pośredników finansowych współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach inicjatywy Jeremie wzięli udział w otwarciu nowej siedziby Menadżera Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego Banku Gospodarstwa Krajowego przy ulicy Wita Stwosza 15 we Wrocławiu.

Dolnośląski Fundusz Powierniczy w ramach zawartej umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego a Bankiem Gospodarstwa Krajowego realizuje inicjatywę JEREMIE na terenie Dolnego Śląska zarządzając kwotą 405,73 mln zł. Do dzisiaj ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach inicjatywy JEREMIE skorzystało ponad 300 mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej polega na zwrotnym wsparciu sektora MŚP za pośrednictwem instytucji takich jak fundusze pożyczkowe, poręczeniowe, banki oraz inne instytucje finansowe. Menadżer Funduszu Powierniczego przeprowadził 4 konkursy dla pośredników finansowych na produkt: pożyczka globalna, reporęczenie oraz poręczenie portfelowe. W ramach ogłoszonych konkursów BGK zawarł umowy operacyjne I stopnia w kwocie 69.979.000 z 7 pośrednikami finansowymi, w tym:
1. Fundusze Pożyczkowe 29.500.000 zł - 4 Pośredników Finansowych (PFP - 10 mln zł, FRW - 10 mln zł, AGROREG - 8 mln zł, SSIG - 1,5 mln zł).
2. Fundusze Poręczeniowe 40.479.000 zł - 3 Pośredników Finansowych (DFG - 30 mln zł, FPK Jelenia Góra - 7.979 mln zł , FPK Powiatu Dzierżoniowskiego - 2,5mln zł).

Na początku 2012 roku Menadżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego planuje podpisanie kolejnych umów z pośrednikami finansowymi w łącznej kwocie 67 mln zł:
1. W ramach Pożyczki Globalnej: Polska Fundacja Przedsiębiorczości na kwotę 20 mln
2. W ramach Poręczenia Portfelowego: Bank Polskiej Spółdzielczości na kwotę 30 mln i FM Bank na kwotę 17 mln
JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises - Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) to nowa inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia powołana w 2007 r. przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. JEREMIE to mechanizm, którego działanie odchodzi od tradycyjnego dotacyjnego wsparcia instrumentów finansowych na rzecz mechanizmu odnawialnego (rewolwingowego) (kredyty, pożyczki oraz poręczenia dla firm a także inne instrumenty kapitałowe). Jego ideą jest pomoc podmiotom z sektora MŚP w sprawnym i elastycznym finansowaniu ich działalności.

Inicjatywa stanowi odpowiedź na zwiększone zapotrzebowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie poprawy dostępu do funduszy wspierających ich rozwój, pomagając tym samym w przełamywaniu jednej z największych barier utrudniających dynamiczny rozwój tego sektora gospodarki. Głównymi adresatami inicjatywy JEREMIE są przedsiębiorcy.

W Polsce Inicjatywa JEREMIE jest wdrażana na poziomie regionalnym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Bank Gospodarstwa Krajowego jak Menadżer Funduszy Powierniczych JEREMIE zarządzając projektem w pięciu województwach: dolnośląskim, łódzkim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim podpisał już 42 umowy z instytucjami udzielającymi wsparcia przedsiębiorcom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

W ramach Inicjatywy JEREMIE udzielane są kredyty, pożyczki oraz poręczenia dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw typu start-up.

Więcej informacji na stronie internetowej www.jeremie.com.pl.