Powrót

Projekt CSR naszego banku wśród 30 mających największą wartość dla społeczeństwa w mijającym 30-leciu

Projekt CSR naszego banku wśród 30 mających największą wartość dla społeczeństwa w mijającym 30-leciu

Podczas konferencji "Społeczne wyzwania biznesu po 30 latach gospodarki wolnorynkowej w Polsce" w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, nasz projekt został nagrodzony jako jeden z 30 projektów w kategorii: projekty lokalne mających największą wartość dla społeczeństwa w mijającym 30-leciu.

Eksperci zajmujący się w praktyce zawodowej społeczną odpowiedzialnością biznesu wybrali najlepsze projekty spośród 90 nominacji.

Więcej o rankingu na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/ranking-30x30-spoleczne-projekty-biznesu-ostatniego-30-lecia/