Powrót

Program Pierwszy Biznes - wstrzymany nabór wniosków

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że z dniem 31 stycznia 2012 r. zostaje wstrzymane przyjmowanie nowych wniosków o udzielenie preferencyjnych pożyczek w ramach programu Pierwszy Biznes z uwagi na ograniczoną pulę dostępnych środków oraz dużą liczbę złożonych wniosków o udzielenie pożyczki w ramach programu,

O decyzji w sprawie ponownego przyjmowania wniosków będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej banku.