Powrót

Aktualności

Program Pierwszy biznes startuje w całej Polsce

 

Od 17 listopada studenci, absolwenci i bezrobotni w całej Polsce będą mogli otrzymać nawet 74 tys. zł niskooprocentowanej pożyczki na założenie własnego biznesu. Dzisiaj Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z instytucjami pożyczkowymi, które zajmą się obsługą wniosków i doradztwem.

 

Inicjator programu, czyli Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, przeznaczy w najbliższych latach aż 500 mln zł na rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie warunków dla powstawania nowych miejsc pracy. Program „Pierwszy biznes - wsparcie w starcie" jest bowiem elementem rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia.

 

- Młodzi ludzie są bardzo przedsiębiorczy, mają nowe, świetne pomysły, a naszą rolą jest te pomysły wspierać. Cieszy nas, że startujemy z drugim etapem programu, która jest jedną z inicjatyw mających przeciwdziałać bezrobociu - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. - W ciągu najbliższych kilku lat planujemy przeznaczyć na rozwój przedsiębiorczości 500 mln zł - dodał minister Kosiniak.

Od 17 listopada br. o pożyczkę będą mogły się ubiegać:

  • osoby bezrobotne bez względu na wiek, zarejestrowane w urzędzie pracy,
  • absolwenci wyższych uczelni prywatnych lub państwowych w okresie 4 lat od dnia otrzymania dyplomu,
  • absolwenci szkół średnich w okresie 4 lat od dnia otrzymania dyplomu,
  • studenci ostatniego roku studiów.

Aby otrzymać pożyczkę, trzeba będzie skontaktować się z pośrednikiem finansowym obsługującym program w danym województwie - ich lista znajduje się na stronie www.bgk.pl/pierwszy-biznes. Wybrani w przetargu partnerzy finansowi BGK zajmą się doradztwem, oceną wniosków, udzielaniem pożyczek i monitorowaniem spłat. Bank Gospodarstwa Krajowego, jako organizator programu, zapewni sprawne działanie systemu, nadzór i raportowanie oraz promocję programu. Już 1 grudnia br. ruszy kampania reklamowa w radiu i telewizji.

- Do prowadzenia własnego biznesu potrzebny jest pomysł, odwaga i determinacja. Cieszy nas, że w pilotażowym etapie studenci i absolwenci zdecydowali się na skorzystanie z pożyczki i pracę „na swoim" - powiedział na uroczystości podpisania umów z pośrednikami wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Radosław Stępień. - Mam nadzieję, że osoby bezrobotne równie chętnie co absolwenci zdecydują się na samozatrudnienie, ponieważ da im to dużą niezależność i pozwoli uwierzyć we własne siły - dodał prezes Stępień.

Pożyczki na założenie działalności gospodarczej będą udzielane na następujących warunkach:

  • 74 tys. zł czyli aktualnie maksymalna kwota pożyczki stanowiąca 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia w kraju,
  • preferencyjne oprocentowanie na poziomie ¼ stopy redyskonta weksli - aktualnie 0,56% w skali roku,
  • okres spłaty do 7 lat,
  • możliwość karencji w spłacie kapitału do roku.

Osoby składające wniosek o pożyczkę będą mogły uzyskać poradę bezpośrednio w instytucjach przyjmujących dokumenty. Ci, którzy pożyczkę dostaną, otrzymają również bezpłatne doradztwo i szkolenia, w zakresie zakładania działalności gospodarczej, form opodatkowania i prowadzenia księgowości.

Program umożliwia także uzyskanie pożyczki uzupełniającej na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej, w tym bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy (PUP), już po trzech miesiącach spłacania rat kapitałowo-odsetkowych pożyczki. Wysokość pożyczki uzupełniającej może wynieść do 22 tys. zł. Po spełnieniu warunku utrzymania przez rok stanowiska utworzonego dla osoby bezrobotnej skierowanej przez urząd pracy, pożyczkobiorca może wnioskować o umorzenie pozostałej do spłaty kwoty kapitału pożyczki uzupełniającej. Pożyczkę na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej mogą otrzymać także przedsiębiorcy, niepubliczne szkoły i przedszkola oraz żłobki i kluby dziecięce.Lista pośredników II etapu programu „Pierwszy biznes - wsparcie w starcie", które zawarły umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego:

WojewództwoKontakt do pośredników
dolnośląskieFundusz Regionu Wałbrzyskiego
Tel. 74 66 44 810
e-mail: [email protected]

ECDF

Tel. 61 835 00 98
e-mail: [email protected]
kujawsko-pomorskieECDF
Tel. 61 835 00 98
e-mail: [email protected]
lubelskieFundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
Tel. 41 274 46 90
e-mail: [email protected]
lubuskieFundusz Regionu Wałbrzyskiego
Tel. 74 66 44 810
e-mail: [email protected]

ECDF
Tel. 61 835 00 98
e-mail: [email protected]
łódzkieTowarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych
Tel. 22 636 07 40
e-mail: [email protected]

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR

Tel. 17 788 18 67
e-mail: [email protected]

Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych

Tel. 17 862 11 66
e-mail: [email protected]
małopolskieMałopolski Fundusz Ekonomii Społecznej
Tel. 12 423 76 05
e-mail: [email protected]

Krakowski Bank Spółdzielczy
Tel. 12 422 82 65
e-mail: [email protected]

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR
Tel. 17 788 18 67
e-mail: [email protected]

Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych
Tel. 17 862 11 66
e-mail: [email protected]

mazowieckieTowarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych
Tel. 22 636 07 40
e-mail: [email protected]
opolskieFundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych
Tel. 77 454 25 97
e-mail: [email protected]

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR
Tel. 17 788 18 67
e-mail: [email protected]

Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych

Tel. 17 862 11 66
e-mail: [email protected]
podkarpackieMałopolski Fundusz Ekonomii Społecznej
Tel. 12 423 76 05
e-mail: [email protected]

Krakowski Bank Spółdzielczy
Tel. 12 422 82 65
e-mail: [email protected]

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR
Tel. 17 788 18 67
e-mail: [email protected]

Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych
Tel. 17 862 11 66
e-mail: [email protected]

podlaskieCapitales Finanse
Tel. 601 296 779
e-mail: [email protected]

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe
Tel. 85 652 61 07
e-mail: [email protected]

Eurofirma Media
Tel. 85 667 12 43
e-mail: [email protected]

pomorskieECDF
Tel. 61 835 00 98
e-mail: [email protected]
śląskieFundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych
Tel. 77 454 25 97
e-mail: [email protected]

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR

Tel. 17 788 18 67
e-mail: [email protected]

Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych
Tel. 17 862 11 66
e-mail: [email protected]

świętokrzyskieFundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
Tel. 41 274 46 90
e-mail: [email protected]

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR

Tel. 17 788 18 67
e-mail: [email protected]

Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych

Tel. 17 862 11 66
e-mail: [email protected]
warmińsko-mazurskieCapitales Finanse
Tel. 601 296 779
e-mail: [email protected]

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe
Tel. 85 652 61 07
e-mail: [email protected]

Eurofirma Media
Tel. 85 667 12 43
e-mail: [email protected]

wielkopolskieECDF
Tel. 61 835 00 98
e-mail: [email protected]
zachodniopomorskieECDF
Tel. 61 835 00 98
e-mail: [email protected]