Powrót

Program Partnerstwa Inwestycyjnego – nowa oferta dla spółek komunalnych

3 października Bank Gospodarstwa Krajowego wprowadza nową ofertę  dedykowaną spółkom komunalnym - Program Partnerstwa Inwestycyjnego.

Program Partnerstwa Inwestycyjnego umożliwia spółce komunalnej realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w formule:

  • samodzielnej, w której inwestycja wykonywana jest wyłącznie przez spółkę komunalną,
  • partnerskiej, w której inwestycja wykonywana jest przez spółkę komunalną wspólnie z jednostką samorządu terytorialnego, która zaciąga preferencyjny kredyt ze środków FRIK na finansowanie dokumentacji projektowej.

 

W ramach oferty Program Partnerstwa Inwestycyjnego zapewniamy m.in.:

  • przyśpieszony dostęp do finansowania,
  • uproszczony proces wnioskowania i udzielania kredytów inwestycyjnych,
  • efektywne finansowanie projektów przy zoptymalizowanym koszcie,
  • elastyczny dobór produktów i usług,
  • stałą marżę kredytową w całym okresie finansowania,
  • preferencyjne finansowanie dokumentacji projektu ze środków FRIK.

 

 

Więcej informacji na:
Program Partnerstwa Inwestycyjnego dla przedsiębiorstw