Powrót

- Prezes Zarządu Dariusz Daniluk zapewnia o kontynuacji strategii BGK

Rada Nadzorcza odwołała z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Tomasza Mironczuka. Prezes Zarządu został odwołany przed upływem kadencji, ze skutkiem natychmiastowym. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała na stanowisko p.o. Prezesa Zarządu Dariusza Daniluka.

Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Dariusz Daniluk na spotkaniu z kadrą menadżerską banku zapewnił o kontynuacji strategii uchwalonej w czerwcu 2010 roku oraz celach biznesowych, które Bank Gospodarstwa Krajowego będzie realizował w kolejnych latach. Bank będzie pracował nad poszerzeniem oferty i usług dla sektora Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) i Jednostek Budżetu Centralnego (JBC) oraz lepszą dostępnością produktów dla sektora MSP w ramach programów rządowych w tym poręczeń i gwarancji. W obecnej chwili najistotniejszym celem w krótkim horyzoncie czasu jest przygotowanie do obsługi procesu konsolidacji finansów publicznych.


Dariusz Daniluk w latach 2008 - 2011 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe z zakresu prawa i ekonomii Wspólnot Europejskich na UW oraz studia z zakresu międzynarodowej bankowości i finansów na Uniwersytecie w Southampton.

Pracował w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego, w Departamencie Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Departamencie Zagranicznym Narodowego Banku Polskiego a następnie w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

Był członkiem Komitetu Audytorów Wewnętrznych w Europejskim Banku Centralnym. Publikował prace m.in. z zakresu prawa bankowego, nadzoru bankowego oraz regulacji usług finansowych.