Powrót

Prezes Zarządu BGK Dariusz Daniluk został Prezydentem europejskich banków publicznych

Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, został Prezydentem Europejskiego Stowarzyszenia Banków Publicznych (EAPB). Ponad 30 prezesów banków publicznych z państw UE wybrało jednogłośnie Daniluka na Prezydenta Stowarzyszenia 19 grudnia br. w Brukseli.

EAPB, czyli European Association of Public Banks z siedzibą w Brukseli, to znana w środowisku finansowym organizacja promująca interesy banków publicznych. EAPB reprezentuje 15% europejskiego rynku bankowego o łącznej sumie aktywów sięgającej 3.500 mld EUR. Członkami EAPB są państwowe banki rozwoju i inne publiczne instytucje finansowe z całej Europy, wspierające gospodarki krajowe. Stowarzyszenie działa na rzecz zapewnienia europejskich ram legislacyjnych pozwalających jego członkom na efektywną realizację ich misji publicznej.

Jako Prezes BGK, Dariusz Daniluk będzie przez dwa lata reprezentował interesy członków EAPB wobec instytucji Unii Europejskiej w Brukseli. Objęcie tak prestiżowej funkcji, wiążącej się z bliską współpracą z przedstawicielami instytucji UE najwyższego szczebla, pomoże także wspierać strategiczne interesy Polski w kluczowym okresie prac nad założeniami do nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020.

Prezydentura w EAPB jest ważnym wyróżnieniem i docenieniem doświadczenia Prezesa Daniluka w sektorze finansowym. Przed objęciem stanowiska Prezesa BGK w kwietniu 2011 r., przez 3 lata był on podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialnym między innymi za problematykę stabilności finansowej, i przedstawicielem Ministra w Komisji Nadzoru Finansowego. Pełnił też funkcję Przewodniczącego Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

BGK to największy bank publiczny w Europie Środkowej realizujący rządowe programy społeczno-gospodarcze. O Banku było w ostatnich tygodniach głośno w kontekście wygłoszonego przez Donalda Tuska tzw. drugiego expose. Podczas wystąpienia w Sejmie w październiku br. Premier zapowiedział wprowadzenie Programu Inwestycje Polskie, w którego wdrażanie ma być zaangażowany BGK. Wskazuje to na rosnącą rolę BGK, któremu w 2011 r. powierzono także proces konsolidacji finansów publicznych. Wybór Polaka na Prezydenta EAPB świadczy o dostrzeżeniu efektywnych działań Banku także za granicą.

***
Europejskie Stowarzyszenie Banków Publicznych, czyli European Association of Public Banks and Funding Agencies A.I.S.B.L. (EAPB) z siedzibą w Brukseli, to organizacja promująca interesy publicznych instytucji finansowych w Unii Europejskiej. Stowarzyszenie zostało założone w 2000 r.
Obecnie EAPB zrzesza 35 członków i reprezentuje 15% europejskiego rynku bankowego o łącznej sumie aktywów sięgającej 3.500 mld EUR. Członkami EAPB są państwowe banki rozwoju i inne publiczne instytucje finansowe, a także ich stowarzyszenia z całej Europy, w tym państw członkowskich i kandydujących do Unii Europejskiej oraz państw EFTA.
Instytucje zrzeszone w EAPB łączy wspólna misja wspierania gospodarek krajowych i działania w interesie publicznym. Instytucje te zapewniają finansowanie przedsięwzięć przyczyniających się do rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym w takich obszarach, jak infrastruktura, budownictwo społeczne, służba zdrowia czy szkolnictwo.
EAPB działa na rzecz zapewnienia europejskich ram legislacyjnych pozwalających jego członkom na efektywną realizację ich misji publicznej. Stowarzyszenie przyczynia się do wykorzystania wiedzy i doświadczenia swoich członków jako pośredników finansowych w tworzeniu wysokiej jakości ram legislacyjnych na szczeblu UE. EAPB reprezentuje swoich członków wobec instytucji UE między innymi w takich obszarach, jak regulacje sektora bankowego i finansowego, fundusze strukturalne, instrumenty finansowe, polityka konkurencji i pomoc publiczna.
Na forum EAPB zrzeszone instytucje dyskutują inicjatywy i propozycje legislacyjne na szczeblu UE oraz wypracowują wspólne stanowiska. Stowarzyszenie jest także platformą współpracy i wymiany doświadczeń między publicznymi instytucjami finansowymi w Europie. EAPB działa również na rzecz podnoszenia świadomości na temat roli publicznego sektora finansowego w rozwoju społeczno-gospodarczym Europy.