Powrót

Prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka nagrodzona za wsparcie dla Inicjatywy Trójmorza

Prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski

Rada Programowa Samorządowego Kongresu Gospodarczego i II Forum Trójmorza wyróżniła prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beatę Daszyńską–Muzyczka za jej wkład w rozwój Funduszu Trójmorza oraz intensywną promocję gospodarczą Inicjatywy.

Prezes BGK odebrała nagrodę z rąk Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych – Jacka Sasina oraz Marszałka Województwa Lubelskiego – Jarosława Stawiarskiego.

"Serdecznie dziękuję Radzie Programowej za to szczególne wyróżnienie. Bank Gospodarstwa Krajowego jest inicjatorem, współzałożycielem i głównym inwestorem Funduszu Trójmorza, który jest wehikułem finansowym dla Inicjatywy Trójmorza. Fundusz to ważny krok w stronę bliższych relacji gospodarczych, które są kluczowe dla dalszego rozwoju regionu. Jestem przekonana, że Trójmorze będzie nadal rosło w siłę i będzie coraz istotniejszym punktem na politycznej i gospodarczej mapie świata" - powiedziała prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka.
 
Samorządowy Kongres Gospodarczy, II Forum Regionów Trójmorza odbył się pod koniec czerwca w Lublinie. Wydarzenie miało na celu wzmocnienie spójności regionów Unii Europejskiej poprzez zacieśnienie współpracy społeczno-gospodarczej i naukowej samorządów
z państw Europy Środkowo-Wschodniej, biorących udział w Inicjatywie Trójmorza tj. Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier.

Akt założycielski Funduszu został podpisany w maju 2019 r. z inicjatywy BGK i we współpracy z rumuńskim EximBankiem. Obecnie w Fundusz zaangażowanych jest 9 krajów regionu Trójmorza, a łączne zaangażowanie inwestorów to 1 mld euro. Docelowo Fundusz ma dysponować od 3 do 5 mld EUR, inwestując w projekty o łącznej wartości do 100 mld euro. Środki Funduszu są uzupełnieniem dla pieniędzy publicznych i funduszy unijnych. Inwestorami w Funduszu mogą być instytucje reprezentujące państwa Trójmorza, międzynarodowe instytucje finansowe oraz prywatni inwestorzy.