Powrót

Premier Donald Tusk: Polska chce, by BGK stał się polskim EBOiR-em

- Polska chce naśladować dobre wzory, chce, by Bank Gospodarstwa Krajowego stał się "polskim EBOiR-em", instytucją definiującą długofalowe interesy gospodarcze państwa - powiedział Premier Donald Tusk na otwarciu Dorocznego Spotkania Rady Gubernatorów EBOR, które odbyło się 14 maja w Warszawie.

- Utworzenie 25 lat temu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju było strzałem w „dziesiątkę" - mówił premier. - Powołanie EBOR szczególnie doceniamy w Polsce, bo też 25 lat temu zaczęła się nasza wielka przygoda z transformacją, z sukcesem zaczęliśmy budowę demokracji i wolnego rynku - dodał.

Szef rządu podkreślając rolę BGK dodał, że bank otrzymuje coraz to nowe zadania, staje się coraz bardziej machiną napędzającą polską gospodarkę.

- Jesteśmy zaszczyceni słowami Premiera - skomentował Dariusz Kacprzyk, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. - Od wielu miesięcy realizujemy Program Inwestycje Polskie, finansując duże i małe przedsięwzięcia ważne z punktu widzenia naszej gospodarki. Kiedy w latach 20-tych ubiegłego wieku Polska odzyskiwała niepodległość, BGK pomagał budować Centralny Okręg Przemysłowy, miasto i port Gdynia, wspierał polski przemysł i inwestycje infrastrukturalne. Dzisiaj poprzez realizację ważnych zadań gospodarczych państwa wracamy do korzeni - powiedział w Kozienicach Dariusz Kacprzyk, prezes zarządu BGK, podpisując umowę programu emisji obligacji o wartości 1 mld zł z firmą ENEA na finansowanie potrzeb inwestycyjnych spółki.