Powrót

Prawie miliard na mieszkalnictwo od Banku Gospodarstwa Krajowego

  • 1 września ruszył nabór wniosków w dwóch programach Banku Gospodarstwa Krajowego służących poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.
  • O prawie 900 mln zł z programu budownictwa czynszowego mogą się ubiegać towarzystwa budownictwa społecznego, spółki gminne oraz spółdzielnie mieszkaniowe.
  • BGK ma do dyspozycji także 75 mln zł na bezzwrotne dofinansowanie inwestycji, o które mogą ubiegać się gminy, związki międzygminne, spółki gminne, powiaty i organizacje pożytku publicznego w ramach kolejnej edycji rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego.                                                                                

Finansowanie mieszkalnictwa jest strategicznym filarem działalności BGK.Współpracujemy z rządem przy pilotażowych rozwiązaniach dotyczących programu Mieszkanie Plus. Udzielamy kredytów inwestorom, by budowali mieszkania dla osób o umiarkowanych dochodach. Z Funduszu Dopłat przekazujemy gminom środki na budownictwo komunalne i socjalne. Z kolei w programie Społecznego Budownictwa Czynszowego kredytem preferencyjnym wspieramy inwestycje mieszkaniowe realizowane przez TBS-y, spółki gminne i spółdzielnie mieszkaniowe. – mówi Włodzimierz Kocon, wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Program Społecznego Budownictwa Czynszowego (SBC), uruchomiony przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz BGK, ma pomóc osobom, których nie stać na kupno mieszkania ani na wynajęcie go po stawkach komercyjnych i jednocześnie osiągającym zbyt wysokie dochody, by zamieszkać w zasobach komunalnych swojej gminy.

W programie SBC inwestorzy złożyli w pierwszych dwóch edycjach blisko 100 wniosków obejmujących budowę ponad 4,5 tys. mieszkań, na kwotę znacząco przekraczającą pół miliarda złotych. Na bieżąco podpisujemy umowy, a pierwsi najemcy w Krośnie wprowadzili się do mieszkań w lipcu – podkreśla Dariusz Stachera, dyrektor departamentu budownictwa społecznego BGK. - Trzecia edycja różni się od poprzednich tym, że ustawowo zostały złagodzone warunki przystąpienia inwestorów do programu. Przede wszystkim nie ma już wymogu przeznaczania co najmniej połowy budowanych mieszkań dla osób wychowujących dzieci, co stanowiło barierę dla niektórych projektów – dodaje.

W najbliższej edycji programu do wykorzystania będzie prawie 900mln zł.

BGK ma do dyspozycji także ponad 75 mln zł na dofinansowanie budownictwa socjalnego i komunalnego. Wsparcie kieruje do gmin, związków międzygminnych, spółek gminnych, powiatów i organizacji pożytku publicznego w ramach kolejnej edycji rządowego programu. Przewiduje on bezzwrotną dotację sięgającą 55% kosztów inwestycji w zależności od rodzaju przedsięwzięcia.

Od początku trwania programu, czyli od 2007 r., przyznaliśmy bezzwrotne dotacje w łącznej wysokości ponad 940 mln zł, co pozwoliło na współfinansowanie 1 379 przedsięwzięć mieszkaniowych o wartości blisko 3 mld zł mówi Przemysław Osuch, zastępca dyrektora departamentu usług agencyjnych w BGK. Dziękiwsparciu budżetu Państwa w całej Polsce powstało już 15 tysięcy lokali socjalnych, komunalnych, mieszkań chronionych, miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych, a kolejne 6,4 tysięcy jest w trakcie realizacji. Te dane pokazują, jak ważny społecznie jest ten program – dodaje Osuch. 

Termin składania wniosków w obydwu programach w Banku Gospodarstwa Krajowego mija 30 września br. 

Obydwa programy obsługuje Bank Gospodarstwa Krajowego a ich celem jest poprawa sytuacji mieszkaniowej rodzin, które osiągają niskie lub średnie dochody. Jest między nimi wiele różnic, które przedstawia poniższa tabela:

 

 

Nazwa programu rządowego

Rodzaj wsparcia

Kto może skorzystać z oferty

Przedmiot finansowania

Beneficjent końcowy

Dostępna pula środków w jesiennym w naborze wniosków

Społeczne budownictwo czynszowe

Kredyty preferencyjne (do 30 lat, WIBOR 3M bez marży, do 75% kosztów inwestycji)

Towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielnie mieszkaniowe, spółki komunalne

Mieszkania na wynajem

Najemca o średnich dochodach

Ok. 900 mln zł

Finansowe wsparcie budownictwa socjalnego i komunalnego z Funduszu Dopłat

Bezzwrotne dofinansowanie - do 55 proc. kosztów inwestycji

Jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne, gminne towarzystwa budownictwa społecznego, organizacje pożytku publicznego

Mieszkania na wynajem o statusie: lokali socjalnych, komunalnych, mieszkań chronionych, miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych

 

Najemca o niskich dochodach / bezdomny

75 mln zł