Powrót

Prawie 8,5 mln zł dla bezrobotnych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie łódzkim

Bank Gospodarstwa Krajowego powierzył Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości 7 mln zł na preferencyjne pożyczki dla osób chcących założyć swój biznes, w tym także osób bezrobotnych. Polska Fundacja Przedsiębiorczości dodatkowo zasili fundusz pożyczkowy własnymi pieniędzmi, dzięki czemu na wsparcie łódzkiego rynku pracy trafi blisko 8,5 mln zł.

Z funduszu mogą skorzystać osoby powyżej 29. roku życia chcące rozpocząć działalność gospodarczą. Wsparcie mogą przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem firmy oraz początkową fazą funkcjonowania, np. przystosowania lokalu, zatowarowania, usług księgowych czy zakupu niezbędnych urządzeń. Polska Fundacja Przedsiębiorczości będzie udzielać pożyczek, których oprocentowanie wyniesie 0,175% rocznie, czyli wielokrotnie mniej niż w bankach komercyjnych. Maksymalna kwota pożyczki wyniesie 70 tys. zł a okres spłaty nie może przekroczyć 7 lat. Przedsiębiorca będzie mógł wystąpić o roczną karencję w spłacie kapitału.

Środki, które Bank Gospodarstwa Krajowego przekazał Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości pozwolą na stworzenie 150 firm. - Jest to pierwszy etap wdrażania tego instrumentu w województwie łódzkim
i pierwsza w Polsce umowa uruchamiająca preferencyjne pożyczki dla wsparcia rynku pracy. Do 2023 r. planujemy zwiększyć kwotę do 35 mln zł. Wspieranie przedsiębiorczości to jeden z filarów strategii BGK. Z naszą pomocą w ciągu czterech lat powstało ponad 3 tysiące firm w całej Polsce, z czego prawie 200 w województwie łódzkim
– powiedział Przemysław Cieszyński, członek zarządu BGK.

Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 7,4 proc. w regionie i 7,2 proc. w Łodzi. Oznacza to, że bez pracy pozostaje odpowiednio 78 tys. osób w całym województwie i 24 tys. w jego stolicy. - Program pożyczkowy jest nowym sposobem zmniejszania bezrobocia, a także pozytywnie wpłynie na rozwój regionu, podobnie jak inne przedsięwzięcia prowadzone przez BGK. Warto przypomnieć, że we wrześniu Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił we współpracy z pośrednikami finansowymi 100 mln zł na pożyczki dla firm z sektora MŚP – powiedział Witold Stępień, marszałek Województwa Łódzkiego.

Nowy fundusz wspierający rynek pracy jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego. Dysponuje nimi Zarząd Województwa Łódzkiego, który we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przeznaczył na rozwój regionu 570 mln zł. Łącznie ze środkami własnymi pośredników finansowych będzie to prawie 660 mln zł. Pieniądze te pozwolą stworzyć stałe programy wsparcia trzech kluczowych obszarów: zwiększania konkurencyjności MŚP, termomodernizacji budynków oraz pobudzania przedsiębiorczości.