Powrót

Prawie 500 firm stara się w BGK o dotacje na innowacje technologiczne

  • 29 stycznia Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył nabór wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 pn. „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój;
  • Zainteresowanie było ogromne - 494 firmy złożyły wniosek o dofinansowanie, a wartość wnioskowanych dotacji pięciokrotnie przekracza dostępną pulę środków;
  • O przyznaniu dofinansowania zadecyduje ocena jakości projektów – otrzymają je te najwyżej punktowane;
  • Kolejny konkurs dla firm BGK zorganizuje  już latem br.

Z końcem stycznia Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył pierwszy nabór wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 pn. „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. - Zgodnie z naszymi przewidywaniami zainteresowanie przedsiębiorców było ogromne – wyjaśnia Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, dyrektor zarządzająca pionem funduszy unijnych BGK. - Wnioski o dofinansowanie złożyły 494 firmy, a wartość wnioskowanych dotacji pięciokrotnie przekracza dostępną pulę środków i wynosi 1,7 mld zł, czyli prawie tyle, ile wypłaciliśmy we wszystkich poprzednich konkursach organizowanych w perspektywie 2007-2013 – dodaje dyrektor Wolińska-Bartkiewicz.

Łączna wartość projektów inwestycyjnych będących przedmiotem wnioskowanych dotacji to 3 748 649 052 zł. Najwięcej innowacji miałoby być wdrażanych na Podkarpaciu (12 proc.), w Małopolsce i na Mazowszu (po 10 proc.), Śląsku i Pomorzu (po 9 proc.). Najmniej innowacji pojawiłoby się w woj. lubuskim (1 proc.), opolskim, świętokrzyskim i zachodniopomorskim (po 3%). Spośród firm zainteresowanych dofinansowaniem nieco ponad połowę stanowią firmy średnie (51 proc.), małe to 36 proc., a mikrofirmy to 13 proc.

- O przyznaniu dofinansowania zadecyduje przede wszystkim ocena jakości projektów przeprowadzona przez ekspertów branżowych wyłonionych w naborze zorganizowanym przez Ministerstwo Rozwoju, a dotację otrzymają najwyżej punktowane inwestycje – przypomina Anna Gajewska, dyrektor Departamentu Programów Europejskich BGK. – W tym naborze do dyspozycji mamy 303 mln zł, ale jeszcze w tym roku latem zorganizujemy kolejny konkurs z większą pulą środków. Jeśli teraz się nie uda, można spróbować ponownie – zachęca dyrektor Gajewska.

Ocena 494 projektów powinna zakończyć się w drugim kwartale tego roku.

„Kredyt na innowacje technologiczne” to nowe wcielenie znanego przedsiębiorcom „Kredytu technologicznego”, z którego w poprzedniej perspektywie finansowej skorzystało 600 firm. Nowy program będzie jednym z podstawowych źródeł pozyskania kapitału na wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych dla firm z sektora MŚP - w obecnym rozdaniu środków unijnych do przedsiębiorców trafi łącznie 422 mln euro.

Kredytem technologicznym sfinansować można inwestycję, której przedmiotem jest wdrożenie nowej technologii w postaci prawa własności przemysłowej, wyników badań przemysłowych, wyników prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Technologia ma umożliwiać wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Polski.