Powrót

Prawie 5 mld zł kredytów zabezpieczonych gwarancjami BGK z programu COSME

Na koniec września 2019 r. Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił przedsiębiorcom z sektora MŚP łącznie 23 272 gwarancje na kwotę 3,995 mld zł. Natomiast wartość kredytów udzielonych przez banki kredytujące i zabezpieczonych tymi gwarancjami wyniosła narastająco: 4,994 mld zł.

Gwarancje BGK z programu COSME są przeznaczone m.in. dla tych przedsiębiorców, którzy nie posiadają odpowiedniego zabezpieczenia kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, wyczerpali już limit pomocy de minimis lub nie chcą zastawiać własnego majątku w celu uzyskania kredytu.

Zakres gwarancji zabezpiecza 80% kwoty kredytu, a maksymalna kwota kredytu wynosi 600 tys. zł. Szczegółowe informacje oraz lista banków, które oferują gwarancje BGK w ramach programu COSME znajdują się na stronie:

www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-bgk-z-regwarancja-efi-w-ramach-programu-cosme-plg-cosme/

.