Powrót

Prawie 1,5 mld unijnego wsparcia dla lubelskiego, dolnośląskiego i podkarpackiego

Zarządy województw lubelskiego, dolnośląskiego i podkarpackiego powierzyły Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) wdrażanie programów unijnych służących wspieraniu przedsiębiorców, efektywności energetycznej oraz samozatrudnienia osób bezrobotnych. Na współpracę z BGK zdecydowało się już 8 regionów.

Umowy uruchamiające środki unijne na rozwój przedsiębiorczości  i ochrony środowiska podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) do tej pory już pięć regionów: pomorskie, wielkopolskie, łódzkie, zachodniopomorskie i podlaskie. Dziś do tego grona dołączyły województwa: lubelskie, dolnośląskie i podkarpackie.

Korzyści z realizacji przedsięwzięć prorozwojowych w  formule zwrotnej są oczywiste, dlatego zależy nam na zwiększeniu stopnia wykorzystania instrumentów finansowych i możliwie jak najszerszym ich zastosowaniu. Przełoży się to też na efektywniejsze i szybsze inwestowanie funduszy 2014-2020 podkreślił wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

W województwie podkarpackim kwota wsparcia wyniesie 257,05 mln zł (w tym 218 mln zł z UE), w lubelskim 425,85 mln zł (z czego 362 mln zł z UE), zaś w województwie dolnośląskim przeznaczono na ten cel kwotę 757,96 mln zł (642 mln zł z UE). Łączna kwota powierzonych w zarządzanie środków wynosi 1,44 mld zł, w tym 1,22 mld zł to środki unijne, 203,28 mln zł wkład krajowy a 12,85 mln zł wkład własny pośredników finansowych.  Będą one skierowane przede wszystkim na inwestycje prowadzące do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, ale odbiorcami mogą być również TBSy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe czy osoby bezrobotne planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej. Umowy zostaną zawarte z województwami na okres od listopada 2016 r. do grudnia 2023 r.

O tym, jak ulokować unijne środki i jak w efektywny sposób wesprzeć swoich mieszkańców decydują regiony. Odbiorcy ostateczni będą mogli korzystać z szerokiej oferty finansowej – pożyczki, poręczenia oraz inwestycje kapitałowe – powiedział Przemysław Cieszyński, członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. – Nasze doświadczenie pokazuje, że zwrotne instrumenty finansowe to bardzo efektywne mechanizmy wspierania małych i średnich przedsiębiorstw - dodaje Cieszyński.

– W pozostałych regionach trwają zaawansowane prace nad uruchomieniem instrumentów finansowych do końca bieżącego roku. Ministerstwo aktywnie wspiera te działania i oczekuje, że już niedługo kolejne regiony podpiszą umowy z BGK – poinformował wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Bank Gospodarstwa Krajowego będzie dystrybuował te środki poprzez sieć pośredników finansowych w regionach, korzystając z doświadczenia w organizowaniu takiej formy wsparcia w poprzedniej perspektywie finansowej.

Jakie projekty mogą liczyć na wsparcie?

Wsparcie uzyskają projekty obejmujące rozwój lub rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa, inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy. Wspierane będą również inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach i budownictwie mieszkaniowym oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, prowadzące do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, a także udzielane będą jednorazowe pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.  Grupą docelową będą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa znajdujące się na początkowych etapach rozwoju lub realizujące innowacyjne przedsięwzięcia, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby powyżej 29 roku życia należące do grupy osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo, a które chcą podjąć działalność gospodarczą.

Wybraliśmy do dofinansowania projekty dotyczące uruchomienia wsparcia w formie mikropożyczek, pożyczek i poręczeń dla przedsiębiorców. W sumie to ok. 757 mln złotych, które będzie można przeznaczyć na rozwój działalności innowacyjnej przedsiębiorstw i wzmocnienie konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorców. Wsparcie obejmie przedsiębiorców oraz osoby pozostające bez pracy. Szacujemy, że z pomocy może skorzystać nawet kilka tysięcy beneficjentów. Projekt będziemy realizować do 2023 roku. – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Zarząd Województwa Lubelskiego dokonał wyboru 4 projektów, które utworzą tzw. fundusz funduszy. Menadżerem jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który wyłoni pośredników finansowych, a ci z kolei będą oferować wsparcie przedsiębiorstwom i osobom planującym rozpocząć działalność gospodarczą. Pozwoli to objąć wsparciem na terenie naszego województwa tysiące przedsiębiorstw, a także osoby dopiero startujące w biznesie. – powiedział Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego.