Bank Gospodarstwa Krajowego działając na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego uruchomił 14 kwietnia br. nabór wniosków o pożyczkę JESSICA 2. Pożyczki oferowane są inwestorom z woj. wielkopolskiego, którzy planują inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów problemowych oraz kompleksowej modernizacji energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

To pierwszy nabór wniosków o zwrotne, preferencyjne wsparcie ze środków regionalnych programów operacyjnych w perspektywie UE 2014-2020. Łączna pula środków na pożyczki opiewa na kwotę ok. 285,8 mln zł. Środki te pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO). Pierwsze wnioski o pożyczkę powinny wpłynąć do BGK jeszcze w tym kwartale. Zainteresowanie inwestorów jest duże, a do skorzystania z tej formy finansowania zachęca niezwykle niskie oprocentowanie, szczególnie w przypadku pożyczek na termomodernizację. Szczegóły dotyczące uprawnionych podmiotów oraz zasad udzielania pożyczek dostępne są na stronie BGK:  www.bgk.pl/jessica2 oraz WRPO: www.wrpo.wielkopolskie.pl. Wnioski o pożyczkę składane są w Oddziale BGK w Poznaniu.  

JESSICA 2 to kontynuacja dobrych praktyk i doświadczeń zapoczątkowanych przez BGK również w Wielkopolsce, w poprzedniej perspektywie UE. Bank udzielił wówczas 108 pożyczek inwestycyjnych o wartości 720 mln zł. Dzięki środkom z regionalnych programów operacyjnych zrewitalizowano szereg ważnych dla rozwoju miast inwestycji, jak np. rewitalizacja Hotelu POLONEZ i utworzenia Centrum Akademickiego w Poznaniu, czy też rewitalizacja rynków w Krotoszynie i Kórniku. Są to tylko przykłady inwestycji, które cechuje wieloaspektowy charakter pozwalający na rozwiązywanie szeregu ważnych, dla lokalnych społeczności, problemów.