Powrót

Aktualności

Pożyczka misyjna dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Pożyczka misyjna dla podmiotów ekonomii społecznej

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w uzgodnieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej wprowadził w trybie pilnym pożyczkę płynnościową dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) – tzw. „pożyczkę misyjną”. Wsparcie będzie przeznaczone na pomoc osobom uciekającym z Ukrainy.

Na ten moment 1,8 mln uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy jest już w Polsce i ta liczba wciąż rośnie. W tej sytuacji jako polski bank rozwoju podejmujemy szybkie działania i dostosowujemy nasze rozwiązania do zmieniających się potrzeb – mówi Aleksandra Kwiatkowska, dyrektor Biura Instrumentów Finansowych BGK. - Dlatego  w porozumieniu z Ministerstwem  Funduszy i Polityki Regionalnej, zaproponowaliśmy  specjalną formę pożyczki płynnościowej – pożyczkę misyjną, skierowaną do podmiotów ekonomii społecznej, czyli m.in. organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych (PES).  

Pożyczka misyjna umożliwia PES:

 • pomoc dla osób, które przybyły z Ukrainy (dla tych PES, których charakter działalności jest zbieżny z przedmiotem pomocy objętej pożyczką, np. PES, który prowadzi działalność cateringową może dostać pożyczkę na  wydawanie posiłków) lub

 • utworzenie miejsca pracy dla osób, które przybyły z Ukrainy.

Środki finansowe mogą zostać przeznaczone na:

 • sfinansowanie wynagrodzeń pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),

 • pokrycie zobowiązań publiczno-prawnych,

 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,

 • zaopatrzenie w towary, półprodukty itp.

 • pokrycie kosztów administracyjnych,

 • zakup drobnego wyposażenia.

Szczegóły dotyczące pożyczki:

 • maksymalna wartość pożyczki  - 100 000 zł (pożyczkobiorca, który korzysta już z pożyczki płynnościowej dla PES może skorzystać dodatkowo z pożyczki misyjnej),

 • oprocentowanie – 0 proc.,

 • okres spłaty – do 5 lat,

 • karencja w spłacie – do 12 miesięcy,

 • brak opłat i prowizji,

 • umorzenie – 25proc. wartości kapitału pod warunkiem rozliczenia pożyczki.

Więcej szczegółów na stronie Pożyczki misyjnej dla podmiotów ekonomii społecznej.

Więcej komunikatów znajdziesz na stronie Biura Prasowego