Powrót

Ponad miliard złotych z Funduszu Kredytu Technologicznego trafiło do innowacyjnych firm

W ramach Funduszu Kredytu Technologicznego, zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, podpisano już umowy o wartości ponad 1 mld złotych. Pieniądze trafiły do firm wdrażających innowacyjne technologie. Ogromne zainteresowanie programem w sektorze MŚP, a także wartość przekazanych przedsiębiorstwom premii technologicznych pokazują, że innowacyjność to siła napędowa biznesu także w Polsce.

Premia technologiczna, czyli dofinansowanie inwestycji finansowanych kredytem technologicznym, jest przyznawana w latach 2009-2013 a będzie wypłacana do końca 2015 roku. Dla przedsiębiorców oznacza to spłatę części kapitału kredytu zaciągniętego w jednym z 20-tu banków komercyjnych współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Bank Gospodarstwa Krajowego zarządza Funduszem Kredytu Technologicznego od 2005 roku. Od stycznia 2009 jest on częścią Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) - działanie 4.3 Kredyt technologiczny, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. FKT dysponuje kwotą 409 mln euro na lata 2007-2013 i, zgodnie z szacunkami BGK, wszystkie środki przeznaczone na realizację programu zostaną wykorzystane. Jak dotąd BGK dofinansował 475 inwestycji technologicznych kwotą prawie 1,2 mld zł.

- Już dzisiaj możemy powiedzieć, że połączenie instrumentu zwrotnego, jakim jest kredyt technologiczny, z premią technologiczną wypłacaną ze środków PO IG, pozwoliło na stworzenie instrumentu mieszanego, który bardzo dobrze sprawdził się w obecnej perspektywie finansowej. Aktualnie trwają prace nad zaprogramowaniem kolejnej perspektywy finansowej oraz przygotowaniem wsparcia dla przedsiębiorców. W nowych programach operacyjnych zakładany jest wzrost wykorzystania różnego rodzaju instrumentów finansowych - powiedziała Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Do zakontraktowania pozostało jeszcze ok. 600 mln zł. Ubiegłoroczny konkurs był ostatnim w aktualnej perspektywie finansowej UE. Rozpatrywanie wniosków zakończy się na przełomie maja i czerwca br.

- Bank Gospodarstwa Krajowego ma unikalne w skali kraju kompetencje w dziedzinie zarządzania pozadotacyjnymi środkami unijnymi dedykowanymi dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Realizacja działań w ramach Kredytu technologicznego pozwoliła nam zdobyć cenne doświadczenia, przydatne w kontekście planów wykorzystania środków unijnego wsparcia w latach 2014-2020 - stwierdził Jarosław Bełdowski, Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu BGK.

Zainteresowanie kredytem technologicznym nie słabnie od momentu nowelizacji ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (maj 2011), która wprowadziła szereg zmian oczekiwanych przez przedsiębiorców. Przełożyło się to na rekordową liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie. Od początku realizacji działania 4.3 PO IG do BGK wpłynęło 1528 wniosków, w tym 1314 po nowelizacji ustawy, w trakcie trzech kolejnych konkursów. Najwięcej wniosków składały firmy z szeroko rozumianego sektora przetwórstwa przemysłowego. Są to między innymi firmy zajmujące się przetwórstwem tworzyw sztucznych, recyklingiem odpadów, odlewnictwem, metalurgią, elektroniką, optoelektroniką.

Kredytem technologicznym sfinansować można inwestycję, której przedmiotem jest wdrożenie nowej technologii w postaci prawa własności przemysłowej, usługi badawczo-rozwojowej lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Technologia ma umożliwiać wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Przedmiotem inwestycji technologicznych mogą być jedynie najnowsze rozwiązania - technologia nie może być stosowana na świecie dłużej niż 5 lat. Warto podkreślić, iż oprócz wspierania komercjalizacji najnowszych rozwiązań technicznych z różnych dziedzin, kredyt technologiczny przyczynia się do działań ukierunkowanych na ochronę własności przemysłowej w sektorze MŚP. Technologia w postaci patentu (prawa wyłączne do wynalazku) była przedmiotem wdrożenia w 8 realizowanych projektach. Urząd Patentowy RP dotychczas przyznał beneficjentom kredytu technologicznego 4 patenty a ich liczba będzie systematycznie wzrastać - wdrożenie technologii w postaci zgłoszenia patentowego (nieopatentowana wiedza techniczna) jest przedmiotem 225 realizowanych inwestycji.

Premia technologiczna zawierająca miliardową złotówkę trafi do firmy Sunshine Garden S.A. i wesprze projekt pt. Wdrożenie technologii wytwarzania ceramizowanych kompozytów nawozowych nazywanych agrospiekami. Spółka Sunshine Garden z Lubska (woj. lubuskie) opracowała innowacyjną w skali europejskiej technologię wytwarzania nawozu chemicznego o specjalistycznych zastosowaniach.

Produkt zapewnia dłuższe utrzymywanie wilgotności w glebie, stwarzając roślinom warunki do lepszego wzrostu. Równocześnie, poprzez swoje właściwości fizyko-chemiczne istotnie poprawia strukturę gleby i obniża jej pH, co ma duże znaczenie w procesie przywrócenia jakości zakwaszonych gleb w krajach uprzemysłowionych. Nawóz może być wykorzystany do rekultywacji terenów, które uległy biodegradacji, w tym na obszarach o dużym zanieczyszczeniu, związanym z ruchem pojazdów samochodowych (centra miast, autostrady). Agrospieki znajdą zastosowanie także w ogrodnictwie.

Sunshine Garden to Spółka z portfela funduszu venture capital - LST CAPITAL, który inwestuje w innowacyjne projekty technologiczne o wysokim potencjale, znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju.