Powrót

Aktualności

Ponad bilion euro na infrastrukturę w krajach Trójmorza

Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Tych 12 krajów skupia powołana w 2015 roku Inicjatywa Trójmorza. Jej strategicznym celem jest wzmacnianie spójności Unii Europejskiej przez zacieśnienie współpracy gospodarczej w obszarach infrastruktury, energetyki oraz cyfryzacji państw Europy Środkowej.

Jak wynika z prognoz, w dekadzie do 2030 roku inwestycje w infrastrukturę w krajach Trójmorza mogą wynieść ponad bilion euro, z czego około połowa tej kwoty ma być przeznaczona na infrastrukturę sieciową, czyli głównie drogi, tory, lotniska, sieci elektryczne i gazowe. Aby inwestycje te można było sfinansować, Trójmorze potrzebuje nowych źródeł wsparcia.

Szczegółowa analiza w raporcie przygotowanym przez SpotData we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

https://raporty.spotdata.pl/trojmorze