Powrót

Ponad 63 tys. beneficjentów skorzysta z programu „Mieszkanie dla młodych”.

 

  • W maju do Banku Gospodarstwa Krajowego wpłynęło 3 075 wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania na kwotę blisko 85 mln zł.
  • Do tej pory program pomógł w decyzji o zakupie mieszkania już 63 261 beneficjentom.
  • Są jeszcze środki na rezerwację wypłat finansowego wsparcia w 2017 r. i 2018 r.

Od początku trwania programu, czyli od stycznia 2014 r. 63 261 beneficjentów podpisało z 14 bankami kredytującymi umowy dotyczące finansowania zakupu mieszkania lub domu ze wsparciem państwa. Kwota dofinansowania udzielanego na zasadach ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi wynosi już ponad 1 mld 570 mln zł. Łączna suma dofinansowania wkładu własnego i dodatkowego finansowego wsparcia na spłatę części kredytu z budżetu państwa zarezerwowana do wypłaty w okresie 5 lat wynosi już 1 mld 665 mln zł.

Beneficjenci, którzy otrzymali dofinansowanie wkładu własnego z tegorocznego limitu lub lat ubiegłych, mogą składać wnioski o dodatkowe finansowe wsparcie na spłatę części kredytu z tytułu urodzenia lub przysposobienia trzeciego bądź kolejnego dziecka. Wnioski zostaną zrealizowane jeszcze w 2016 r.  

Osoby zainteresowane programem „Mieszkanie dla młodych” w dalszym ciągu mogą również składać wnioski o finansowe wsparcie do zakupu mieszkań, dla których termin wypłaty dofinansowania wkładu własnego przypada w 2017 r. i 2018 r. Ustawa budżetowa przewiduje w każdym roku inny limit środków na wypłatę dofinansowań. Na 2017 r. limit został określony w kwocie 746 mln zł, natomiast na 2018 r. to 762 mln zł. Na kolejne lata złożono odpowiednio: 8 179 wniosków, wykorzystując limit 2017 r. w  30 proc., natomiast na 2018 r. wypłynęło 72 wnioski, rezerwując limit w 0,26 proc.

Z limitu na 2017 r. 6 330 wniosków dotyczy zakupu lokalu na rynku pierwotnym, a 1 849 na rynku wtórnym.  Na 2018 r. wszystkie wnioski dotyczą rynku pierwotnego.

Dotychczas najwięcej umów kredytu z bankami kredytującymi podpisali mieszkańcy Mazowsza (10 239), Wielkopolski (8 892) oraz Pomorza (7 969). Najmniej umów dot. zakupu mieszkań ze wsparciem państwa podpisano w województwach świętokrzyskim (830) i opolskim (707). Aktualna średnia powierzchnia mieszkań nabywanych w programie wynosi 53,53 m2. Osoby korzystające z programu „Mieszkanie dla młodych” mają również możliwość zakupu domu jednorodzinnego – obecnie jego średnia wielkość to 85,55 m2 .

Tabela: Liczba umów kredytowych i wysokość przyznanego dofinansowania wg. województw, w tym miast wojewódzkich w okresie od 1.01.2014 – 31.05.2016.

Lokalizacja

Liczba wniosków

udział %

Kwota dofinansowania wkładu własnego w tys. zł

woj. dolnośląskie

6 329

10,00%

151 673

    miasto Wrocław

3 078

4,87%

79 672

woj. kujawsko-pomorskie

3 228

5,10%

73 375

    miasto Bydgoszcz

1 267

2,00%

29 516

    miasto Toruń

725

1,15%

17 175

woj. lubelskie

1 670

2,64%

40 641

    miasto Lublin

921

1,46%

24 128

woj. lubuskie

2 014

3,18%

42 066

    miasto Gorzów Wielkopolski

530

0,84%

11 269

    miasto Zielona Góra

758

1,20%

16 205

woj. łódzkie

2 870

4,54%

62 839

    miasto Łódź

1 803

2,85%

40 252

woj. małopolskie

4 404

6,96%

116 506

    miasto Kraków

3 043

4,81%

81 369

woj. mazowieckie

10 239

16,19%

302 487

    miasto Warszawa

6 693

10,58%

220 942

woj. opolskie

707

1,12%

14 913

    miasto Opole

193

0,31%

4 208

woj. podkarpackie

1 313

2,08%

30 183

    miasto Rzeszów

698

1,10%

16 712

woj. podlaskie

2 070

3,27%

52 159

    miasto Białystok

1 174

1,86%

31 286

woj. pomorskie

7 969

12,60%

199 079

    miasto Gdańsk

3 382

5,35%

86 412

woj. śląskie

5 037

7,96%

111 314

    miasto Katowice

747

1,18%

18 157

woj. świętokrzyskie

830

1,31%

19 429

    miasto Kielce

618

0,98%

15 229

woj. warmińsko-mazurskie 

3 002

4,75%

66 004

    miasto Olsztyn

1 043

1,65%

27 869

woj. wielkopolskie

8 892

14,06%

230 185

    miasto Poznań

2 867

4,53%

82 279

woj. zachodniopomorskie

2 687

4,25%

58 136

    miasto Szczecin

1 275

2,02%

27 940

Razem

63 261

100,00%

1 570 990