• Dzisiaj rusza nabór wniosków w dwóch programach BGK służących poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.
  • O co najmniej 545 mln zł w ramach nowego programu budownictwa czynszowego mogą się ubiegać towarzystwa budownictwa społecznego, spółki gminne oraz spółdzielnie mieszkaniowe.
  • BGK ma do dyspozycji także ponad 65 mln zł na bezzwrotne dofinansowanie inwestycji o które będą zabiegać gminy, związki międzygminne, spółki gminne, powiaty i organizacje pożytku publicznego w ramach kolejnej edycji rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego.

Obydwa programy są obsługiwane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w oparciu o stosowne ustawy i mają na celu poprawę sytuacji mieszkaniowej polskich rodzin, które osiągają niskie lub średnie dochody. Na tym podobieństwa się kończą – który z nich przewiduje bezzwrotne dotacje, a który preferencyjne kredyty i kto może z nich korzystać przedstawia poniższa tabela.

Nazwa programu rządowego

Rodzaj wsparcia

Kto może skorzystać
z oferty

Przedmiot finansowania

Beneficjent końcowy

Dostępna pula środków w jesiennym w naborze wniosków

Społeczne budownictwo czynszowe

Kredyty preferencyjne (do 30 lat, WIBOR 3M, do 75% kosztów inwestycji)

Towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielnie mieszkaniowe, spółki komunalne

Mieszkania na wynajem

Najemca o średnich dochodach

min. 545 mln zł

Finansowe wsparcie budownictwa socjalnego i komunalnego z  Funduszu Dopłat

Bezzwrotne dofinansowanie - do 55 proc. kosztów inwestycji

Jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne, gminne towarzystwa budownictwa społecznego,  organizacje pożytku publicznego

Mieszkania na wynajem o statusie: lokali socjalnych, komunalnych, mieszkań chronionych, miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych

 

Najemca o niskich dochodach / bezdomny

Ponad 65 mln zł


Program społecznego budownictwa czynszowego
, uruchomiony przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz BGK w listopadzie 2015 r., ma pomóc osobom, których nie stać na kupno mieszkania (nawet z dopłatą państwa) ani na wynajęcie go po stawkach komercyjnych i jednocześnie osiągającym zbyt wysokie dochody, by zamieszkać w zasobach komunalnych. Program polega na preferencyjnym finansowaniu inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez TBS-y, spółki gminne i spółdzielnie mieszkaniowe.

Bank Gospodarstwa Krajowego posiada unikalne doświadczenie w realizacji programów mieszkaniowych. W ramach Krajowego Funduszu Mieszkaniowego BGK zapewnił finansowanie w wysokości 7,3 mld zł, dzięki któremu powstało blisko 100 tys. mieszkań na wynajem. Program społecznego budownictwa czynszowego jest naszą odpowiedzią na potrzebę rynkową i wpisuje się w misję banku rozwoju, jakim jest BGKtłumaczy Dariusz Stachera, dyrektor Departamentu Budownictwa Społecznego BGK.

BGK zapewni łącznie 4,5 mld zł taniego finansowania, tj. po 450 mln zł w 10 rocznych edycjach, przy czym niewykorzystane środki przechodzą na kolejne lata. W najbliższej edycji programu do wykorzystania będzie co najmniej 545 mln zł.

BGK ma do dyspozycji także ponad 65 mln zł na dofinansowanie inwestycji dla gmin, związków międzygminnych, spółek gminnych, powiatów i organizacji pożytku publicznego w ramach kolejnej edycji rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Program przewiduje bezzwrotną dotację w zależności od rodzaju przedsięwzięcia wynoszącą do 55% proc. kosztów inwestycji.

Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Od początku trwania programu, czyli od 2007 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał bezzwrotne dotacje w łącznej wysokości ponad 735 mln zł, co pozwoliło na współfinansowanie przeszło 1150 przedsięwzięć mieszkaniowych o wartości blisko 2,3 mld złmówi Anita Łygan - naczelnik Wydziału Obsługi Programu Budownictwa Socjalnego w Banku Gospodarstwa Krajowego.Dotychczas, dzięki wsparciu z budżetu Państwa w całej Polsce powstało już ponad 13 tysięcy lokali socjalnych, komunalnych, mieszkań chronionych, miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych, a kolejne 4,6 tysięcy pozostaje w trakcie realizacji informuje Danuta Bruzik dyrektor Departamentu Usług Agencyjnych BGK. 

Wnioski w obydwu programach można składać w Banku Gospodarstwa Krajowego od 1 do 30 września br.