Powrót

Ponad 55 tys. beneficjentów nabyło pierwsze mieszkanie w programie „Mieszkanie dla młodych”

  • Tegoroczny limit na planowane wypłaty finansowego wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla młodych” został wykorzystany w całości;
  • Ponad 55 tys. beneficjentów skorzysta z programu przy nabyciu pierwszego mieszkania;
  • Są jeszcze środki na rezerwację wypłat finansowego wsparcia w 2017 r. i 2018 r.

Od początku trwania programu, czyli od stycznia 2014 r., 55 013 beneficjentów podpisało z 14 bankami kredytującymi umowy na kwotę ponad 1 mld 343 mln zł dotyczące finansowania zakupu mieszkania lub domu ze wsparciem państwa, udzielanego na zasadach ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Łączna suma dofinansowania wkładu własnego i dodatkowego finansowego wsparcia na spłatę części kredytu z budżetu państwa zarezerwowana do wypłaty w okresie 5 lat wynosi już 1 mld 542 mln zł.

Tegoroczny limit na planowane wypłaty finansowego wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”, który wynosił 715 mln zł, został zarezerwowany w całości. Liczba wniosków na 2016 r. była rekordowa w trzyletniej historii programu. Złożono ich 27 894 - trzykrotnie więcej niż w pierwszym roku działania programu. Najwięcej wniosków – około 5 tysięcy - złożono 15 marca, kiedy BGK ogłosił wstrzymanie przyjmowania wniosków nabywców w limicie na 2016 r.

Zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie, wnioski przekraczające dostępny limit otrzymały status oczekujących na zwolnienie limitu, co może nastąpić, gdy jakiś wnioskodawca zrezygnuje i wycofa wniosek. Obecnie nie ma wniosków mających status oczekujących, a przyczyną jest masowe wycofanie wniosków przez beneficjentów lub przesunięcie rezerwacji ich wypłaty na 2017 r.

- Proces składania wniosku o dopłatę odbywa się poprzez system elektroniczny udostępniony bankom kredytującym. System automatycznie weryfikuje, czy wnioskodawca spełnia kryteria określone w ustawie i – jeśli spełnia –automatycznie rejestruje wniosek po akceptacji banku kredytującego. Dzięki temu wnioskodawca od ręki może otrzymać od banku kredytującego dokument potwierdzenia rejestracji wniosku z przyznanym limitem środków lub w statusie oczekiwania na przyznanie limitu – wyjaśnia Katarzyna Fortuna, naczelnik w departamencie usług agencyjnych w Banku Gospodarstwa Krajowego. - W związku z powyższym, jeśli bank kredytujący skutecznie złożył wniosek w systemie w terminie przewidzianym w ustawie (czyli najpóźniej w dniu ogłoszenia przez BGK terminu wstrzymania przyjmowania wniosków na rok 2016, tj. 15 marca 2016 r.), to BGK nie mógł takiego wniosku odrzucić – dodaje Katarzyna Fortuna.

Cały czas można składać wnioski o dopłatę do zakupu mieszkań, dla których termin wypłaty dofinansowania wkładu własnego przypada w 2017 r. i 2018 r. Do tej pory na 2017 r. złożono 3 120 wniosków, wykorzystując limit w 12,02 proc, a na 2018 r. wypłynęło 36 wniosków, rezerwując limit w 0,12 proc.

Dotychczas najwięcej umów kredytu z bankami podpisali mieszkańcy Mazowsza (9 017), Wielkopolski (7 780) oraz Pomorza (7 164). Najmniej umów zakupu mieszkań ze wsparciem państwa podpisano w województwach świętokrzyskim (715) i opolskim (602). Aktualna średnia powierzchnia mieszkań nabywanych w programie wynosi 53,38 m2. Osoby korzystające z programu „Mieszkanie dla młodych” mają również możliwość zakupu domu jednorodzinnego – obecnie jego średnia wielkość to 85,46 m2 .

„Mieszkanie dla młodych” to prorodzinny program rządowy, który wspiera młodych Polaków w zakupie pierwszego mieszkania oraz małżeństwa i osoby samotnie wychowujące co najmniej 3 dzieci w zakupie mieszkania, które zaspokoi ich większe potrzeby mieszkaniowe. Obsługą finansową programu „Mieszkanie dla młodych” zajmuje się Bank Gospodarstwa Krajowego, którego rolą jest wspieranie społecznego i gospodarczego rozwoju kraju. Wcześniej BGK zapewniał profesjonalną obsługę programu „Rodzina na swoim”, który pomógł ponad 190 tysiącom Polaków nabyć mieszkanie na własność. 


 Tabela: Liczba umów kredytowych i wysokość przyznanego dofinansowania wg. województw, w tym miast wojewódzkich w okresie od 1.01.2014 – 31.03.2016.

Lokalizacja

Liczba umów

udział %

Kwota dofinansowania wkładu własnego w tys. zł

woj. dolnośląskie

5 428

9,87%

127 617

    miasto Wrocław

2 667

4,85%

67 200

woj. kujawsko-pomorskie

2 711

4,93%

60 755

    miasto Bydgoszcz

1 061

1,93%

24 504

    miasto Toruń

617

1,12%

14 447

woj. lubelskie

1 438

2,61%

34 122

    miasto Lublin

780

1,42%

19 806

woj. lubuskie

1 759

3,20%

36 648

    miasto Gorzów Wielkopolski

467

0,85%

9 948

    miasto Zielona Góra

679

1,23%

14 429

woj. łódzkie

2 447

4,45%

53 010

    miasto Łódź

1 564

2,84%

34 695

woj. małopolskie

3 891

7,07%

100 570

    miasto Kraków

2 703

4,91%

70 569

woj. mazowieckie

9 017

16,39%

259 841

    miasto Warszawa

5 944

10,80%

190 769

woj. opolskie

602

1,09%

12 588

    miasto Opole

168

0,31%

3 652

woj. podkarpackie

1 113

2,02%

24 871

    miasto Rzeszów

590

1,07%

13 710

woj. podlaskie

1 781

3,24%

43 127

    miasto Białystok

997

1,81%

25 135

woj. pomorskie

7 164

13,02%

177 321

    miasto Gdańsk

3 074

5,59%

77 761

woj. śląskie

4 178

7,59%

91 034

    miasto Katowice

635

1,15%

15 025

woj. świętokrzyskie

715

1,30%

16 672

    miasto Kielce

533

0,97%

13 057

woj. warmińsko-mazurskie 

2 659

4,83%

57 447

    miasto Olsztyn

906

1,65%

23 719

woj. wielkopolskie

7 780

14,14%

196 957

    miasto Poznań

2 520

4,58%

70 068

woj. zachodniopomorskie

2 330

4,24%

49 944

    miasto Szczecin

1 108

2,01%

24 095

Razem

55 013

100,00%

1 342 525