Powrót

Ponad 500 mln zł na rozwój firm - Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył ocenę wniosków o dofinansowanie innowacji technologicznych

  • Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył ocenę 453 wniosków w II konkursie o premię na innowacje technologiczne Programu Inteligentny Rozwój (POIR).
  • Łączna wartość przyznanego dofinansowania wynosi blisko 512 mln zł i przekracza wartość środków przeznaczonych pierwotnie na konkurs, co było możliwe dzięki decyzji Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwiększenie alokacji.
  • O przyznaniu dotacji zadecydowała ocena jakości projektów i przyznana punktacja.

 

Program „Kredyt na innowacje technologiczne” cieszy się ogromnym powodzeniem wśród firm. Wnioski o dofinansowanie swoich pomysłów złożyły 453 przedsiębiorstwa z sektora MŚP, a kwota wnioskowanych dotacji trzykrotnie przekroczyła dostępną pulę środków.

15 lutego br. Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował listę rankingową projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne POIR, tym samym rozstrzygnięty został II nabór wniosków o dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu nowych technologii.

Przedsiębiorcy w trakcie jesiennego naboru przesłali do BGK wnioski związane z realizacją 453 inwestycji technologicznych o łącznej wartości ponad 3 mld zł. Ogólna wartość dofinansowania w formie premii technologicznych, o które ubiegali się przedsiębiorcy, wyniosła przeszło 1,5 mld zł i ponad trzykrotnie przekroczyła wartość środków dostępnych w konkursie (500 mln zł).

Ocena wniosków składała się z dwóch etapów - oceny formalnej i merytorycznej, skoncentrowanej przede wszystkim na aspekcie innowacyjności i możliwości uplasowania na rynku towaru, produktu lub usługi, która wyprodukowana zostanie dzięki wdrożeniu przez przedsiębiorcę nowej technologii. 407 wniosków o dofinansowanie przeszło pozytywnie ocenę formalną i zostało przekazanych do oceny merytorycznej. Dokonali jej eksperci branżowi podczas 405 spotkań (paneli eksperckich), w trakcie których przedsiębiorcy mogli zaprezentować swoje pomysły. Mimo, że czas na ocenę wniosków przypadał m.in. na okres świąteczno-noworoczny, bank skrócił proces oceny wniosków, dzięki czemu przyznane środki wsparcia będą mogły szybciej trafić do przedsiębiorców, co przełoży się też na lepsze tempo wydatkowania środków UE.

Spośród wszystkich ocenionych wniosków, 143 projekty (35%) uzyskały rekomendację do wsparcia. Tym samym 143 przedsiębiorców zrealizuje inwestycje technologiczne o łącznej wartości ponad 1 mld zł, z przyznanym dofinansowaniem w łącznej wysokości ok. 512 mln zł. Zwiększenie środków na II nabór wniosków potwierdza duże zainteresowanie przedsiębiorców z sektora MŚP tym instrumentem wsparcia i ich potencjał w zakresie wdrażania nowych technologii. 

W regulaminie II naboru wniosków BGK wprowadził zmianę eliminującą papierowy obieg dokumentacji. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami składany jest (poza jednym oświadczeniem) w wersji elektronicznej, co pozwoliło na zaoszczędzenie co najmniej 66 tysięcy stron papieru.

Przedsiębiorcy, którzy nie złożyli wniosku w drugim naborze lub ich projekty nie znalazły się na liście rekomendowanych do wsparcia  - mają kolejną szansę. Bank Gospodarstwa Krajowego 20 lutego rozpoczął przyjmowanie wniosków w trzecim naborze. Do rozdysponowania jest 400 mln zł. Nabór będzie trwał do 29 marca.

„Kredyt na innowacje technologiczne” jest ważnym  źródeł pozyskania kapitału na wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych dla firm z sektora MŚP - w latach 2014-2020 do przedsiębiorców trafi łącznie 422 mln euro.