Powrót

Ponad 450 firm stara się w BGK o dotacje na innowacje technologiczne

  • 14 października Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył nabór wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 pn. „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój;
  • Zainteresowanie było ogromne - 453 firmy złożyły wniosek o dofinansowanie,
    o łącznej wartości 1 538 964 184 zł;
  • O przyznaniu dofinansowania zadecyduje ocena jakości projektów – otrzymają je te najwyżej punktowane;
  • Kolejny konkurs dla firm BGK zorganizuje w 2017 r.

W połowie października Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył drugi nabór wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 pn. „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Łączna wartość projektów inwestycyjnych będących przedmiotem wnioskowanych dotacji to 3 275 095 607,91 zł. Najwięcej innowacji miałoby być wdrażanych na Podkarpaciu (66 projektów), w Małopolsce (57 projektów), na Pomorzu (39 projektów) oraz w Wielkopolsce (39 projektów). Najmniej innowacji pojawiłoby się w woj. dolnośląskim (11 projektów) oraz opolskim (12 projektów). Spośród firm zainteresowanych dofinansowaniem najwięcej, bo 222 stanowią średnie przedsiębiorstwa.

„Kredyt na innowacje technologiczne” to nowe wcielenie znanego przedsiębiorcom „Kredytu technologicznego”, z którego w poprzedniej perspektywie finansowej skorzystało 600 firm. Nowy program będzie jednym z podstawowych źródeł pozyskania kapitału na wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych dla firm z sektora MŚP - w obecnym rozdaniu środków unijnych do przedsiębiorców trafi łącznie 422 mln euro.

Kredytem technologicznym sfinansować można inwestycję, której przedmiotem jest wdrożenie nowej technologii w postaci prawa własności przemysłowej, wyników badań przemysłowych, wyników prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Technologia ma umożliwiać wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Polski.