Powrót

Ponad 3 mld zł udzielonych kredytów dla firm z gwarancjami z programu COSME

Na koniec I kwartału 2019 r.  wartość kredytów zabezpieczonych gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego z regwarancją EFI z programu COSME liczona narastająco wyniosła: 3,55 mld zł. BGK udzielił przedsiębiorcom z sektora MŚP łącznie 17 006 gwarancji na kwotę  2,84 mld zł.
Gwarancje BGK z programu COSME są przeznaczone m.in. dla tych przedsiębiorców, którzy nie posiadają odpowiedniego zabezpieczenia kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, wyczerpali już limit pomocy de minimis lub nie chcą zastawiać własnego majątku w celu uzyskania kredytu. Zakres gwarancji stanowi 80% kwoty kredytu, a maksymalna kwota kredytu wynosi 600 tys. zł. Informacje o zasadach udzielania tych gwarancji oraz lista banków, które oferują gwarancje BGK w ramach programu COSME.