Powrót

Ponad 27 mld zł gwarancji wypłaconych w ramach programu Gwarancje de minimis

BGK do końca marca 2016 r. udzielił gwarancji de minimis w wysokości ok. 27,57 mld zł. Gwarancje te zabezpieczyły kredyty w kwocie ok. 49,05 mld zł, z których skorzystało 104 567 przedsiębiorców.

O tym, jaki wpływ na gospodarkę ma program „Gwarancji de minimis” przeczytasz w naszym raporcie.