Powrót

Pomorskie: łatwiejszy dostęp do środków unijnych dla firm w kryzysie

Pożyczki unijne na pokrycie bieżących wydatków to kolejne rozwiązanie pomocowe, z którego mogą korzystać pomorscy przedsiębiorcy. Wsparcie jest skierowana do firm, które odczuwają skutki pandemii COVID-19. Pożyczka jest elementem pomorskiego pakietu antykryzysowego.

 

O pożyczkę płynnościową mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa dotknięte negatywnymi skutkami wywołanymi przez epidemię COVID-19. Maksymalna kwota pożyczki to 150 tys. zł.

Więcej informacji tutaj