Powrót

Aktualności

Polski Ład: Samorządy mogą już składać wnioski o dofinansowanie inwestycji z nowego rządowego programu

Polski Ład: Samorządy mogą już składać wnioski o dofinansowanie inwestycji z nowego rządowego programu

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił właśnie nabór wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to nowa forma wsparcia inwestycji realizowanych przez samorządy. Ma pobudzić inwestycje we wszystkich regionach Polski, wesprzeć rozwój przedsiębiorstw i poprawić warunki życia Polaków. Samorządy dostaną do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania, czyli refundacji środków poniesionych na inwestycje m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne i gospodarowanie odpadami. Nabór wniosków w pierwszej, pilotażowej edycji potrwa do końca lipca.

Zasady programu

Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) mogą składać wnioski o dofinansowanie w specjalnie przygotowanej Aplikacji Polski Ład. Wcześniej za pośrednictwem platformy e-PUAP składają wniosek o nadanie dostępu do tej aplikacji. Informacje o tym, jak to zrobić są dostępne na stronie Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W aktualnym naborze każda jednostka może złożyć 3 wnioski o dofinansowanie wg. następujących wytycznych:

  • jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia,

  • jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł,

  • jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

Podczas wypełniania wniosku należy wskazać jeden z 35 obszarów inwestycyjnych. Każdy obszar mieści się w jednym z 4 priorytetów o różnej wadze. W pierwszym – pilotażowym naborze największą wagę, a tym samym szansę na dofinansowanie mają m.in. inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, infrastrukturę drogową, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy w gospodarowanie odpadami. Pełna lista priorytetów i obszarów inwestycyjnych jest dostępna na stronie internetowej www.bgk.pl/polski-lad.

Wnioski, które mieszczą się w pierwszym priorytecie mogą dostać dofinansowanie w wysokości nawet do 95 proc. wartości inwestycji, wnioski w drugim priorytecie mogą liczyć nawet na 90 proc dofinansowania, w trzecim nawet na 85 proc i w czwartym nawet 80 proc.

Bank Gospodarstwa Krajowego przyjmuje wnioski o dofinansowanie, a po zakończeniu naboru przekaże zbiorczy raport do komisji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Komisja ta przygotuje rekomendację, na podstawie której Prezes Rady Ministrów zdecyduje o przyznaniu dofinansowania. Informację o przyznaniu dofinansowania samorząd otrzyma w aplikacji, za pośrednictwem której złożył wniosek.

Dofinansowanie

Program będzie się odbywał poprzez wystawianie promes przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Aby JST mogła uruchomić przetarg, otrzyma od Banku Gospodarstwa Krajowego wstępną promesę, a po zakończeniu przetargu promesę inwestycyjną. Promesa inwestycyjna jest równoznaczna z przyrzeczeniem zapłaty kwoty, na którą opiewa.

W przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała 12 miesięcy lub krócej, Bank Gospodarstwa Krajowego wypłaci środki z programu po zakończeniu realizacji inwestycji. W przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy, samorząd otrzyma środki w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych jej etapów).

Infografika: proces finansowania inwestycji. 1. Złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji. 2. Analiza wniosku inwestycyjnego. 3. Wstępna promesa inwestycyjna BGK. 4. Ogłoszenie przetargu. 5. Rozstrzygnięcie przetargu. 6. Promesa inwestycyjna BGK. 7. Zlecenie wykonania inwestycji. 8. Wykonanie inwestycji - środki własne wykonawcy lub kredyt obrotowy. 9. Płatność zaliczek. 10. Odbiór/rozliczenie inwestycji. 11. Emisja obligacji BGK. 12. Oddanie do użytkowania zrealizowanej inwestycji. 13.Płatność dla JST za inwestycję.

Dowiedz się więcej na stronie Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

 

<iframe frameborder="0" height="400" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/Y8ZByvdRHZA" width="600"></iframe>

 

Więcej komunikatów prasowych znajdziesz na stronie Biura Prasowego.