Powrót

Polska Wschodnia – konkurs dla funduszy poręczeniowych

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił drugi konkurs na wybór funduszy poręczeniowych w ramach Projektu realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Celem Projektu jest ułatwienie przedsiębiorcom z obszaru Polski Wschodniej dostępu do kredytów i pożyczek przeznaczonych na rozwój działalności.

Funduszom poręczeniowym wyłonionym w procedurze konkursowej udzielone zostanie wsparcie w formie reporęczenia. Mechanizm reporęczeń sprawia, że regionalne fundusze mogą poręczać znacznie więcej kredytów i pożyczek, udzielanych przedsiębiorcom przez instytucje finansowe, niż w przypadku braku gwarancji BGK.

Kiedy o pożyczkę wnioskuje firma, która nie ma długiej historii kredytowej, banki słabo oceniają jej wiarygodność kredytową. Poręczenie ze strony BGK to dodatkowe ubezpieczenie dla funduszu poręczeniowego, który dzięki temu jest bardziej skłonny za kogoś ręczyć - wyjaśnia Jarosław Kała, dyrektor Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej w Banku Gospodarstwa Krajowego. Warto pamiętać, że dla zgłaszających się funduszy nie ma ograniczeń terytorialnych. Zasięg terytorialny dotyczy tylko przedsiębiorców - by móc ubiegać się o reporęczenie, muszą działać w Polsce Wschodniej - dodaje J. Kała.

Kwota proponowanego przez BGK wsparcia wynosi 30 mln zł. Wnioski można składać w terminie od 5 grudnia 2011 r. do 16 stycznia 2012 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie http://www.bgk.pl/po-rpw-2007-2013/ogloszenie-o-konkursie-dla-funduszy-poreczeniowych.