Polska spółka CHEMET S.A. przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) przejęła aktywa należące do francuskiej firmy Altifort GLI SAS i stanie się wiodącym producentem zbiorników LPG na terenie Unii Europejskiej. To druga akwizycja z udziałem BGK we Francji, która jest jednym z najbardziej popularnych kierunków dla polskich przedsiębiorców. Z ostatnich danych wynika, że nad Sekwaną obecnych jest kilkadziesiąt firm, których skumulowana wartość inwestycji wyniosła na koniec 2017 roku 2,1 mld zł.

Więcej informacji dostępnych jest tutaj