Bank Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych były organizatorami konferencji dotyczącej perspektyw rozwoju wymiany handlowej z Kazachstanem, Uzbekistanem, Ukrainą i Wietnamem.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Wicepremiera i Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka, a dodatkowymi partnerami konferencji byli Rödl & Partner, Polsko Kazachstańska Izba Handlowo Przemysłowa, Polsko Ukraińska Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Konferencja odbyła się w dniu 14 września 2011 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem - do udziału w niej zgłosiło się 315 osób z ponad 220 firm i instytucji.

Konferencję otworzył Jerzy Kurella - Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, który przedstawił nowe produkty BKG dla eksporterów takie jak refinansowanie kredytu dla dostawcy czy prefinansowanie produkcji eksportowej. Podkreślił, że w BGK na eksporterów czeka 5,7 mld zł w formie poręczeń, dopłat do odsetek kredytów eksportowych i innych.

W imieniu Ministra Gospodarki głos zabrał Marcin Korolec - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie. Omówił strukturę polskiego eksportu podkreślając perspektywiczność rynków azjatyckich.

Beata Stelmach - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - zachęcała przedsiębiorców do kontaktu z placówkami polskimi za granicą. - Wsparcie dyplomaty otwiera rynki. Zwłaszcza te, których specyfikę dziś omówimy - powiedziała minister Stelmach.
- Trudno do końca precyzyjnie podać liczbę firm, które są obecne na zagranicznych rynkach, ale z naszych badan wynika, że eksportuje ok. 250 tys. polskich przedsiębiorstw - oceniła Bożena Lublińska-Kasprzak - Prezes PARP. Omówiła pokrótce instrumenty wsparcia jakie Agencja oferuje eksporterom: działanie 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zwane potocznie „paszportem do eksportu" (http://poig.parp.gov.pl/index/index/863) i usługi sieci Enterprise Europe Network http://www.een.org.pl/, której punkt działa w Polsce w PARP.

- Mamy w tej chwili te same produkty dla eksporterów jak inne korporacje zagraniczne - zachęcał z kolei Zygmunt Kostkiewicz - Prezes Zarządu KUKE SA.

Sesja plenarna zakończyła się podpisaniem umowy o współpracy BGK z uzbeckim bankiem Agrobank. Ze strony BGK umowę podpisał Jerzy Kurella - Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, ze strony Agrobanku - Najibudin Burievich Djiyanov - Wiceprezes Zarządu.

Po sesji plenarnej goście wzięli udział w merytorycznych panelach dyskusyjnych, które odbyły się w ramach pięciu bloków tematycznych (http://www.bgk.com.pl/program-konferencji). Główne bloki tematyczne konferencji dotyczyły finansowych instrumentów dostępnych w ramach Rządowego Programu Wspierania Eksportu oraz możliwości współpracy z zagranicznymi bankami w ramach przyznanych przez BGK limitów kredytowych na poszczególnych rynkach; analizy otoczenia prawnego - podatki, cła, zakładanie firm - oraz oceny ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej na poszczególnych rynkach; gwarancji eksportowych i produktów zarządzania ryzykiem w obrocie zagranicznym oraz produktów wsparcia transakcji na rynkach podwyższonego ryzyka; wsparcia dla eksporterów, które może być udzielane przez Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji polskich ambasad; informacji o funkcjonowaniu unii celnej Rosja - Białoruś - Kazachstan oraz prowadzenia obrotu handlowego na jej terytorium.

Sesje tematyczne prowadzone były przez ekspertów polskiej dyplomacji ekonomicznej oraz radców handlowych zagranicznych ambasad, ekspertów od ubezpieczeń i finansów, kancelarii prawnych oraz praktyków biznesu posiadających doświadczenie na poszczególnych rynkach.

Spotkania Export Finance mają charakter ekspercki a ich celem jest przekazanie możliwie wyczerpujących informacji o specyfice poszczególnych rynków, uwarunkowaniach prawnych prowadzenia handlu, możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, jak również prezentacji produktów i usług, z których można korzystać poprzez instytucje państwowe oraz placówki dyplomatyczne w ramach rządowych programów wsparcia eksportu.

Zobacz filmy z konferencji: